Archív značky: AMFO

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ AMFO TTSK 2024 V ZOS JE OTVORENÁ

Krajská výstava neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja – AMFO TTSK 2024 má tento rok už 28. ročník, ktorý je súčasťou 52. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby. Jej vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave. Vernisáž výstavy sa konala…
Čítať viac

NÁHLIKOVA SENICA 2023 – vyhodnotenie

63. ročník regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica – Náhlikova Senica 2023 bol otvorený vernisážou zúčastnených autorov v piatok 24. marca 2023 o 17.00 hod v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici. Náhlikova Senica 2023 je regionálnym kolom 51. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej…
Čítať viac

AMFO 2022 – pozvánka

Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici je usporiadateľom 26. ročníka krajskej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja AMFO TTSK 2022. Súťaž je postupová – trojstupňová – ocenení a odporučení autori odbornou porotou z regionálnych kôl súťaže postúpili do krajského kola…
Čítať viac

NÁHLIKOVA SENICA 2022 – vyhodnotenie

62. ročník regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica – Náhlikova Senica 2022 bol otvorený vernisážou zúčastnených autorov v piatok 11. marca 2022 o 17.00 hod v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici. Toto úvodné regionálne – okresné kolo je prvým z troch stupňov jubilejného 50. ročníka celoštátnej…
Čítať viac

NÁHLIKOVA SENICA 2022 – vyhlásenie súťaže

Vyhlásenie amatérskej fotografickej súťaže Náhlikova Senica 2022 Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici vyhlasuje regionálnu súťaž amatérskej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica – Náhlikova Senica 2022. Regionálna súťaž je súčasťou jubilejného 50. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej…
Čítať viac