PODUJATIA 2023

TVORIVÉ PÍSANIE I.

Včera 11. 1. 2023 sa v divadelnej sále ZUŠ v Senici uskutočnil prvý literárny workshop s názvom Tvorivé písanie. Jeho lektorkou bola PhDr. Andrea Rysová, PhD. z Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Účastníci si vyskúšali ako pracovať so slovom, skladali slová do príbehov a každý z nich počas tvorivej dielne pripravil a odprezentoval vytvorený vlastný...Čítať ďalej »

NÁHLIKOVA SENICA 2023 - vyhlásenie amatérskej fotografickej súťaže

Náhlikova SenicaTrnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici vyhlasuje regionálnu súťaž amatérskej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica – Náhlikova Senica 2023. Regionálna súťaž je súčasťou 51. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2023, ktorého vyhlasovateľom, odborným garantom   a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum z poverenia...Čítať ďalej »

VÝTVARNÁ SENICA 2023 - vyhlásenie súťaže

     Výtvarná Senica je regionálnou postupovou súťažou a výstavou neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Je súčasťou celoštátnej súťaže a výstavy Výtvarné spektrum, jej vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry SR. Organizátorom Výtvarnej Senice je Záhorské osvetové stredisko v Senici. Do 57. ročníka regionálnej súťaže sa môžu zapojiť výtvarníci...Čítať ďalej »