JAR NÁRODOV – prednáška

Pri príležitosti 175. výročia jedného z najvýznamnejších míľnikov v dejinách nášho národa, a obzvlášť v našich regionálnych dejinách, známeho aj pod názvom „meruôsme roky“ či Slovenské povstanie 1848/1849, považovaného tiež za prvé politické vystúpenie slovenského ľudu v jeho novodobej histórii, si vo štvrtok 7. decembra 2023 v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici vypočuli v dvoch skupinách žiaci Strednej odbornej školy podnikania v remeslách a službách v Senici jedinečnú prednášku, symbolicky pomenovanú „Jar národov“, ktorú si pre nich pripravil regionálny vojenský historik a predseda Klubu vojenskej histórie Záhorie Peter Bača. Počas zážitkovo zameranej prednášky sa žiaci dozvedeli množstvo zaujímavých nových, málo známych aj doposiaľ neznámych, v niektorých prípadoch až terajším bádaním prednášajúceho Petra Baču vyskúmaných „čriepok“ najmä z našich regionálnych revolučných dejinných udalostí roku 1848, pričom si súčasne pozreli aj súvisiace vizualizácie týchto udalostí a s nimi spätých osobností a miest, kde sa odohrávali, a tiež aj dobové zbrane či pamätníky, ktoré vďačný ľud svojim hrdinom „meruôsmych rokov“ v našom širšom regióne vybudoval.

Mgr. Miroslav Koprla, PhD.

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA