ASTRONÓMIA

DEŇ ASTRONÓMIE 2020

Ani v tomto roku neprídete o tradičné podujatie Deň astronómie, ktoré sa zrealizuje online formou v sobotu 14.11.2020 v čase 16:30-18:00. O podujatí informuje RNDr. Svetozár Štefeček. „Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v jarnom období sme Deň astronómie nerealizovali v plánovanom termíne 21. marca 2020, ale čakali sme na priaznivejšie podmienky na začiatku jesene. September však priniesol so...Čítať ďalej »

ČO VIEŠ O HVIEZDACH 2020

Mladí astronómovia z nášho regiónu nezaháľajú. I napriek súčasnej situácii sa zrealizovala vedomostná astronomická súťaž s názvom „Čo vieš o hviezdach“. Účasť na tejto súťaži dáva každoročne možnosť žiakom základných škôl a študentom stredných škôl konfrontovať svoje vedomosti z oblasti všeobecnej astronómie, astrofyziky, histórie astronómie, astronautiky, kozmonautiky a astronomických prístrojov. Práve tieto témy...Čítať ďalej »

DEŇ ASTRONÓMIE 2019 - pocta Ladislavovi Košinárovi

Prívetivé slnečné počasie vytvorilo príjemnú kulisu tohtoročných osláv Dňa astronómie, ktoré si v sobotu 23. marca 2019 pripomenuli významní predstavitelia slovenských hvezdární, aktívni astronómovia z radov odborníkov i nadšencov, ako aj blízki spolupracovníci a priatelia Hvezdárne v Sobotišti slávnostným uctením si pamiatky jej zakladateľa, pána Mgr. Ladislava Košinára, pri príležitosti 90. výročia jeho narodenia. V prvej...Čítať ďalej »

ČO VIEŠ O HVIEZDACH 2019

Čo vieš o hviezdach – regionálne kolo vedomostnej súťaže V stredu 27. marca 2019 sa v priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici zišli mladí nadšenci a priaznivci astronómie z okresov Senica a Skalica na regionálnom kole XXIX. ročníka astronomickej vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach“, aby si spoločne v súťažnom zápolení zmerali svoje vedomosti z oblastí všeobecnej...Čítať ďalej »

VESMÍR OČAMI DETÍ 2019 – vyhodnotenie

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami voľného času a osvetovými strediskami organizuje i v tomto roku obľúbenú detskú výtvarnú súťaž „Vesmír očami detí“. Pre okresy Senica a Skalica regionálne kolo už tradične zastrešuje Záhorské osvetové stredisko v Senici. Do XXXIV. ročníka sa v našom regióne zapojilo 11 materských škôl, 19...Čítať ďalej »