ASTRONÓMIA

VESMÍR OČAMI DETÍ 2021 - vyhodnotenie

Slovenská ústredná hvezdáreň v spolupráci s hvezdárňami, centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami vyhlásila XXXVI. ročník detskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Oproti minulým rokom vzhľadom na súčasnú situáciu nastal časový posun celej súťaže o mesiac. Autori mohli tak posielať svoje práce do regionálnych kôl až do konca marca 2021. Inak...Čítať ďalej »

ČO VIEŠ O HVIEZDACH 2021 - okresné kolo

Pondelok 22. marec patril mladým astronómom, ktorí si preverili svoje vedomosti v regionálnom kole vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach“. Vzhľadom na situáciu sa aj v tomto roku nemohli stretnúť spoločne v priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici, ale súťaž sa realizovala online formou. Riešitelia mali stanovený časový limit, kedy sa museli popasovať s úlohami z rôznych oblastí...Čítať ďalej »

DEŇ ASTRONÓMIE 2021 ONLINE

Pri príležitosti Medzinárodného dňa hvezdární a planetárií sa uskutočňujú podujatia naprieč planetáriami a hvezdárňami po celom svete. Realizujú sa rôzne aktivity, prednášky, či výstavy so zľavneným, prípadne bezplatným vstupom. Hvezdáreň v Sobotišti nie je výnimkou. Každoročne si mladí astronómovia pod vedením predsedu MO SZA Sobotište, RNDr. Svetozára Štefečka pripravujú prednášky na rôzne témy. Po...Čítať ďalej »

DEŇ ASTRONÓMIE 2020

Ani v tomto roku neprídete o tradičné podujatie Deň astronómie, ktoré sa zrealizuje online formou v sobotu 14.11.2020 v čase 16:30-18:00. O podujatí informuje RNDr. Svetozár Štefeček. „Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v jarnom období sme Deň astronómie nerealizovali v plánovanom termíne 21. marca 2020, ale čakali sme na priaznivejšie podmienky na začiatku jesene. September však priniesol so...Čítať ďalej »

ČO VIEŠ O HVIEZDACH 2020

Mladí astronómovia z nášho regiónu nezaháľajú. I napriek súčasnej situácii sa zrealizovala vedomostná astronomická súťaž s názvom „Čo vieš o hviezdach“. Účasť na tejto súťaži dáva každoročne možnosť žiakom základných škôl a študentom stredných škôl konfrontovať svoje vedomosti z oblasti všeobecnej astronómie, astrofyziky, histórie astronómie, astronautiky, kozmonautiky a astronomických prístrojov. Práve tieto témy...Čítať ďalej »