ASTRONÓMIA

ČO VIEŠ O HVIEZDACH 2023

Otázky z astrofyziky, určovanie „slepej“ mapy hviezdnej oblohy. To sú len niektoré z úloh, s ktorými sa pasovali účastníci okresných kôl astronomickej vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“ v našom regióne. Pre okresy Senica a Skalica už tradične organizovalo súťaž Záhorské osvetové stredisko v Senici, v spolupráci s Miestnou organizáciou Slovenského zväzu astronómov amatérov v Sobotišti. Svoje vedomosti si zmeralo v stredu...Čítať ďalej »

DEŇ ASTRONÓMIE 2022

Kroky nadšencov a priaznivcov astronómie smerovali v sobotu 23. apríla do Sobotišťa. Po dvoch rokoch sa opäť stretli prezenčne, v kultúrnom dome, na tradičnom podujatí nesúcom názov Deň astronómie.     Aj teraz si priplavili prednášajúci mnoho zaujímavých informácií, ktoré boli súčasťou siedmich pútavých prezentácií. Prítomní sa tak mohli dozvedieť napríklad o tom, čo sú padajúce hviezdy, ako...Čítať ďalej »

VESMÍR OČAMI DETÍ 2022 - vyhodnotenie

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove, v spolupráci s hvezdárňami, astronomickými kabinetmi a regionálnymi osvetovými strediskami, vyhlásila XXXVII. ročník celoslovenskej postupovej výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“. Regionálne kolo pre okresy Senica a Skalica tradične zastrešuje Záhorské osvetové stredisko. V tomto roku sa v našom regióne do súťaže zapojilo 30 materských škôl, 19 základných škôl a 6 základných umeleckých škôl....Čítať ďalej »

ČO VIEŠ O HVIEZDACH 2022

Po dvoch rokoch, kedy sa vedomostná súťaž „Čo vieš o hviezdach“ konala on-line formou sa mladí nadšenci astronómie stretli v pondelok 28. marca v Záhorskom osvetovom stredisku, aby si preverili svoje vedomosti z oblastí všeobecnej astronómie, astrofyziky, histórie astronómie, slnečnej sústavy, astronomických prístrojov či využitia kozmonautických prostriedkov v astronómii. Zostavovateľmi otázok a porotcami súťaže boli, úspešná riešiteľka...Čítať ďalej »

VESMÍR OČAMI DETÍ 2021 - vyhodnotenie

Slovenská ústredná hvezdáreň v spolupráci s hvezdárňami, centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami vyhlásila XXXVI. ročník detskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Oproti minulým rokom vzhľadom na súčasnú situáciu nastal časový posun celej súťaže o mesiac. Autori mohli tak posielať svoje práce do regionálnych kôl až do konca marca 2021. Inak tomu nebolo...Čítať ďalej »