PODUJATIA 2022

METODIKA VÝUČBY ĽUDOVÉHO TANCA VO FOLKLÓRNYCH SÚBOROCH

Dňa 12. 11. 2022 sa v Dome kultúry v Senici uskutočnilo prvé metodické stretnutie k ľudovému tancu, určené pre vedúcich a členov folklórnych zoskupení pôsobiacich v okresoch Senica a Skalica s názvom Metodika výučby ľudového tanca vo folklórnych súboroch. Tvorivou dielňou účastníkov sprevádzala lektorka Mgr. art. Lenka Šútorová-Konečná, ArtD., odborná pracovníčka Centra tradičnej kultúry v Myjave. Podujatie organizačne zabezpečili Trnavský samosprávny kraj...Čítať ďalej »

METODIKA VÝUČBY ĽUDOVÉHO TANCA V DETSKÝCH FOLKLÓRNYCH SÚBOROCH

Dňa 11. 11. 2022 sa v Dome kultúry v Senici uskutočnilo prvé metodické stretnutie k detskému ľudovému tancu, určené pre vedúcich a členov detských folklórnych zoskupení pôsobiacich v okresoch Senica a Skalica s názvom Metodika výučby ľudového tanca v detských folklórnych súboroch. Tvorivou dielňou účastníkov sprevádzala lektorka Mgr. art. Lenka Šútorová-Konečná, ArtD., odborná pracovníčka Centra tradičnej kultúry v Myjave. Podujatie organizačne zabezpečili Trnavský...Čítať ďalej »

AKO TVORIŤ KRONIKY

Dňa 29. 11. 2022 sa v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici uskutočnilo metodické stretnutie ku tvorbe kroník, určené pre obecných a mestských kronikárov pôsobiacich v okresoch Senica a Skalica s názvom Ako tvoriť kroniky. Workshopom účastníkov sprevádzal lektor Mgr. Martin Lukáč, geograf, etnológ, historik a metodik kronikárstva a tvorby pamätných kníh. Podujatie organizačne zabezpečili Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici...Čítať ďalej »

VÁNOCE PO STARÉM NA OSVETE

V prvý decembrový deň na osvete odštartovala prvá zo série tvorivých dielní s názvom Vánoce po starém. Účastníčky si vyskúšali vyrobiť háčkovanú vianočnú ozdobu – snehovú vločku. Pod vedením skúsenej lektorky, Moniky Moravčíkovej, ktorá má za sebou roky háčkovania a rôzne háčkované počiny, si ženy oprášili staré spomienky na ručné práce alebo...Čítať ďalej »

ČAROVNÝ ODKAZ VIANOC 2022

V utorok 13. decembra zavítala vianočná atmosféra i do Záhorského osvetového strediska. V tento deň sa konala vernisáž výstavy spojená s vyhodnotením detskej výtvarnej a literárnej súťaže „Čarovný odkaz Vianoc“. Úlohou detí bolo stvárniť odkaz Adventu a Vianoc. Autori súťažili v dvoch hlavých kategóriách: výtvarnej a poeticko-prozaickej, ktoré boli ďalej rozdelené do štyroch vekových kategórií: materské školy, prvý...Čítať ďalej »