ČAROVNÝ ODKAZ VIANOC 2022

ČAROVNÝ ODKAZ VIANOC 2022V utorok 13. decembra zavítala vianočná atmosféra i do Záhorského osvetového strediska. V tento deň sa konala vernisáž výstavy spojená s vyhodnotením detskej výtvarnej a literárnej súťaže „Čarovný odkaz Vianoc“. Úlohou detí bolo stvárniť odkaz Adventu a Vianoc. Autori súťažili v dvoch hlavých kategóriách: výtvarnej a poeticko-prozaickej, ktoré boli ďalej rozdelené do štyroch vekových kategórií: materské školy, prvý a druhý stupeň základných škôl a špeciálne školy, pričom do súťaže deti odovzdali takmer 300 prác. Porota, ktorej predsedníčkou bola výtvarníčka Eliška Šefčíková, vybrala z množstva nápaditých prác 29 na ocenenie, bez určenia poradia.
Výstavný priestor Záhorského osvetového strediska tak ponúka od 13. do 31. decembra 2022 návštevníkom pohľad na čas Vianoc detskými očami.

Ocenení autori:

Výtvarná kategória

I. kategória – Materské školy
Čávojský Boris – MŠ Borský Mikuláš
Guštafíková Ela – MŠ Holíč, E.P. J. Čabelku
Hyžová Natália – ZŠ s MŠ J. Mudrocha, Senica
Kadlíček Filip – MŠ Skalica, E.P. Hviezdoslavova
Morávková Nela – ZŠ s MŠ J. Mudrocha, Senica
Peričková Tamara – MŠ Prievaly pri ZŠ s MŠ Prievaly
Rybičková Jaroslava – MŠ Holíč, E.P. Kollárova
Škodová Sofia – MŠ Lúčky, Holíč
Kolektívna práca – MŠ Šaštín-Stráže, trieda Sovičky

II. kategória – I. stupeň základných škôl
Balíková Sofia – ZŠ Jána Hollého, Borský Mikuláš
Filka Tomáš, Krahulec Jakub – ZŠ Sadová, Senica
Jakubáčová Eli – ZŠ V. P. Tótha, Senica
Laciková Monika – ZŠ Jána Hollého, Borský Mikuláš
Mészárosová Olívia – ZŠ Jána Hollého, Borský Mikuláš
Zemanová Jessica – ZŠ Strážnická, Skalica
Kolekcia obrázkov – Bakytová Alica, Ciurea Kiminich Diana, Lašáková Eliška – ZŠ Strážnická, Skalica

III. kategória – II. stupeň základných škôl
Mikulíčková Eliška – ZŠ V. P. Tótha, Senica
Orgoňová Michaela – ZŠ Jána Hollého, Borský Mikuláš

IV. kategória – Špeciálne školy
Djeladini Shukri – Spojená škola Senica
Lapuníková Dominika – Spojená škola Senica
Mykhailo Hervych – Spojená škola Senica

Poeticko-prozaická kategória

II. kategória – I. stupeň základných škôl
Gembešová Emka – ZŠ V. P. Tótha, Senica
Romančík Július, Halás Juraj – ZŠ Vajanského, Skalica
Šajdík Martin – ZŠ Jána Hollého, Borský Mikuláš

III. kategória – II. stupeň základných škôl
Petenko Angelina – ZŠ Sadová, Senica
Praskač Samuel – ZŠ Sadová, Senica
Rybnikárová Laura – ZŠ Sadová, Senica
Sláviková Lea – ZŠ Jána Hollého, Borský Mikuláš
Šajánek Patrik – ZŠ Sadová, Senica

Mgr. Nina Gurínová

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA