VÝTVARNÍCTVO

VÝTVARNE SPEKTRUM 2022 – Levice

Na celoštátnej výstave Výtvarné spektrum v Leviciach svoje diela vystavujú aj traja autori z nášho regiónu: Jana Hajdinová zo Smrdák (Kolekcia šperkov, Tiffany technika), Peter Pollák z Kopčian (Súprava dezertná modrá, keramika) a Mgr. Miloslav Šimek z Kuklova (Zátišie s lampou, lievikom a váhou, kombinovaná technika). Na túto výstavu postúpili z regionálnej súťaže Výtvarná Senica a z krajskej...Čítať ďalej »

ĽUBOMÍR MIČA – VCHÁDZANIE DO KRAJINY

Senickej verejnosti známy výtvarník Ľubomír Miča prezentuje svoju najnovšiu maliarsku tvorbu na autorskej výstave v Záhorskom osvetovom stredisku. Jej slávnostná vernisáž sa uskutočnila 8. septembra 2022 za početnej účasti hostí, príbuzných a priateľov autora. Výstavu s názvom Vchádzanie do krajiny v spolupráci s vystavujúcim umelcom pripravil Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici. Ľubomír Miča...Čítať ďalej »

ĽUBOMÍR MIČA "VCHÁDZANIE DO KRAJINY" - pozvánka

Najnovšia výstava senického maliara Ľubomíra Miču môže byť pre viacerých menej zainteresovaných divákov istým prekvapením. Doteraz sa totiž autor na pôde svojho mesta i mimo neho prezentoval výlučne charakteristickým akčným prejavom na báze štrukturálnej abstrakcie. Predmetnosť, konkrétne témy v jeho obrazoch nefigurovali, resp. iba ako výsledok iluzívnych asociatívnych predstáv vo vedomí...Čítať ďalej »

KTO NÁS CHRÁNI 2022 – vyhodnotenie

Po dvojročnej prestávke mali opäť možnosť žiaci základných škôl, základných umeleckých škôl a špeciálnych škôl v okrese Senica, zapojiť sa do výtvarnej súťaže Kto nás chráni. Poslaním súťaže, ktorú tradične vyhlasuje na konci školského roka Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ v Senici, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senici...Čítať ďalej »

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2022 – Dunajská Streda

Do 3. júna 2022 je možné pozrieť si v Žitnoostrovskom múzeu v Dunajskej Strede súťažnú výstavu neprofesionálnej výtvarnej tvorby Trnavského kraja Výtvarné spektrum 2022. Medzi vystavujúcimi autormi sú aj výtvarníci z okresov Senica a Skalica, víťazi regionálnej súťaže Výtvarná Senica – Libuša Csernáková z Gbiel, Jana Hajdinová zo Smrdák, Štefánia Haramachová zo Štefanova, Zuzana Hodáňová z Holíča,...Čítať ďalej »