VÝTVARNÍCTVO

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2021 - Dunajská Streda

VÝTVARNÉ SPEKTRUMV Dunajskej Strede oceňovali výtvarníkov V Žitnoostrovskom múzeu v Dunajskej Strede sa 23. júna 2021 uskutočnila slávnostná finisáž výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Trnavského kraja, počas ktorej boli na návrh odbornej poroty vedenej PhDr. Bohumírom Bachratým, CSc. odovzdané diplomy a ceny z krajskej súťaže. Medzi ocenenými boli aj štyria výtvarníci nášho regiónu – Monika Sabo z Cerovej...Čítať ďalej »

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2021 - výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby

Dnes, 3. júna 2021, sprístupnili v Žitnoostrovskom múzeu v Dunajskej Strede krajskú výstavu neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2021. Do súťaže, ktorá výstave predchádzala, postúpilo z okresov Senica a Skalica 13 autorov, víťazov regionálnej súťaže Výtvarná Senica. Z nich ocenenia získali štyria naši výtvarníci: 1. miesto Monika Sabo z Cerovej, 2. miesto Mgr. Miloslav Šimek z Kuklova, 3. miesto Jaroslav...Čítať ďalej »

VESMÍR OČAMI DETÍ 2021 - vyhodnotenie

Slovenská ústredná hvezdáreň v spolupráci s hvezdárňami, centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami vyhlásila XXXVI. ročník detskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Oproti minulým rokom vzhľadom na súčasnú situáciu nastal časový posun celej súťaže o mesiac. Autori mohli tak posielať svoje práce do regionálnych kôl až do konca marca 2021. Inak...Čítať ďalej »

VÝTVARNÍCI ZO ZÁHORIA VYSTAVUJÚ V TRNAVE

Výtvarná Senica je regionálnou súťažou a výstavou neprofesionálnej výtvarnej tvorby, do ktorej sa každoročne zapájajú výtvarníci z okresov Senica a Skalica. Na prelome rokov 2020/2021 v jej 55. ročníku konfrontovalo svoje umenie 30 autorov so 106 výtvarnými dielami. Časť z nich dostala možnosť prezentovať sa so svojou najnovšou tvorbou na výstave v Trnave. 21 vystavených diel...Čítať ďalej »

VÝTVARNÁ SENICA 2021 - vyhodnotenie

Na Výtvarnej Senici zvíťazili veľkoformátové figurálne kompozície Vizuálnym vyvrcholením tvorivej činnosti neprofesionálnych výtvarníkov je pravidelne regionálna súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby okresov Senica a Skalica Výtvarná Senica. Tohtoročná súťaž sa uskutočnila koncom novembra 2020 a odborná porota vedená doc. akad. maliarom Milanom Rašlom na nej hodnotila 106 výtvarných diel od 30...Čítať ďalej »