ZÁKON Č. 211/2000Z.Z.

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

 

 pdf

Smernica o slobodnom prístupe k informáciám

 pdf

Sadzobník poplatkov za sprístupnienie informácií