UMELECKÝ PREDNES

HOLLÉHO PAMӒTNÍK 2021

Krajská súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, sa uskutočnila 23. a 24. 9. 2021 v Západoslovenskom múzeu v Trnave. Súťaže sa zúčastnilo aj 15 recitátorov z okresov Senica a Skalica, víťazov okresných súťaží Hurbanovho pamätníka. Odborné poroty z nich ocenili sedem: 1. miesto a postup na celoštátnu súťažnú prehliadku Hviezdoslavov Kubín Ema Jurášová, ZUŠ Senica (I. kategória poézia), pedagogička...Čítať ďalej »

HURBANOV PAMÄTNÍK 2021 - okres Senica a Skalica

HURBANOV PAMÄTNÍK 2021Do krajskej súťaže postúpilo 14 recitátorov Päťdesiatdva ročnú tradíciu postupových súťaží v umeleckom prednese poézie a prózy Hurbanov pamätník prerušila v uplynulom roku nečakaná pandemická situácia, ktorá neumožnila dokončiť obvodné súťaže ani zorganizovať okresné súťaže pre detské kategórie. O to viac nás teší, že napriek sťaženým podmienkam v školstve i v kultúre, sa nám v júni 2021 podarilo stretnúť a recitátori mali...Čítať ďalej »

HURBANOV PAMÄTNÍK 2021 - pozvánka

Pre recitátorov všetkých vekových kategórií sme pripravili okresné súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hurbanov pamätník. Súťaže sa uskutočnia 18. júna 2021 v ZUŠ v Senici a 22. júna 2021 vo Františkánskom kláštore v Skalici. Víťazi jednotlivých vekových kategórií recitujúci poéziu i prózu postúpia do krajskej súťaže Hollého pamätník do Trnavy. Jaroslava Slezáková ...Čítať ďalej »

HURBANOV PAMÄTNÍK 2021 - vyhlásenie súťaže

Záhorské osvetové stredisko v Senici vyhlasuje postupovú súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých na rok 2021 – Hurbanov pamätník.     Recitátori I. – III. vekovej kategórie postupujú zo školských kôl do obvodných súťaží. Organizátori školských kôl prihlasujú týchto recitátorov do obvodného kola súťaže Hurbanov...Čítať ďalej »

NETRADIČNÝ HURBANOV PAMÄTNÍK

Postupová súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy a v tvorbe divadiel poézie okresov Senica a Skalica Hurbanov pamätník, je najznámejšou a najpočetnejšie zastúpenou súťažou v oblasti umeleckého prednesu v našom regióne. Ten tohtoročný bol však netradičný. Z piatich obvodných súťaží sa podarilo zrealizovať len tri a ďalšie nám neumožnila uskutočniť nepriaznivá pandemická situácia, v dôsledku...Čítať ďalej »