UMELECKÝ PREDNES

HOLLÉHO PAMÄTNÍK 2022

V dňoch 27. – 29. apríla 2022 sa v Západoslovenskom múzeu a v Divadle Jána Palárika v Trnave uskutočnila krajská súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie Hollého pamätník. Z nášho regiónu sa jej zúčastnilo 19 recitátorov, 1 detský recitačný kolektív a 1 divadlo poézie. Ocenenia v súťaži Trnavského kraja z nich...Čítať ďalej »

HURBANOV PAMÄTNÍK 2022 – okresné kolo Senica a Skalica

DO KRAJSKEJ SÚŤAŽE POSTÚPILO 20 RECITÁTOROV A 3 KOLEKTÍVY Príjemné boli stretnutia s mladými recitátormi, divadelníkmi a pedagógmi, ktorých spája záujem o krásu napísaného a vypovedaného slova, ktorí vedia objaviť to pekné a hodnotné ukryté v knihách a ponúknuť to svojim poslucháčom prostredníctvom umeleckého prednesu. Tieto stretnutia sa uskutočnili 1. apríla 2022 v ZUŠ v Senici a 5. apríla 2022 vo...Čítať ďalej »

HURBANOV PAMӒTNÍK 2022 – obvodné kolo Senica

HURBANOV PAMӒTNÍKV divadelnej sále ZUŠ v Senici sa 23. marca 2022 uskutočnili ďalšie dve obvodné súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy – Hurbanov pamätník. O postup do okresnej súťaže súťažili deti patriace do obvodov Senica okolie a Senica mesto. Súťaže pripravilo Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci so ZUŠ v Senici a s podporou Coop Jednoty,...Čítať ďalej »

HURBANOV PAMӒTNÍK 2022 - obvodné kolo Kúty

HURBANOV PAMӒTNÍKPostupové súťaže 54. ročníka Hurbanovho pamätníka pokračovali vo štvrtok 17. marca 2022 obvodnou súťažou konanou v kinosále v Kútoch. Súťaž pre deti pripravilo Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci s Obecným úradom v Kútoch. Odborná porota ohodnotila recitátorské výkony detí nasledovne:             I. kategória – poézia 1. miesto Noemi Štefková ZŠ Borský Mikuláš 2. miesto Lucia Bučková ZŠ Čáry 2. miesto Nina Kravčuková ZŠ s MŠ...Čítať ďalej »

HURBANOV PAMӒTNÍK 2022 - obvodné kolo Skalica a Holíč

Obvodné súťaže 54. ročníka Hurbanovho pamätníka, postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy sa v okrese Skalica uskutočnili v dňoch 9. a 11. 3. 2022. Pre detských recitátorov I. – III. vekovej kategórie (deti ZŠ, ZUŠ a Gymnázia F. V. Sasinka v Skalici) ich pripravilo Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci s Mestom Skalica, Mestom Holíč, Spoločným školským...Čítať ďalej »