UMELECKÝ PREDNES

HURBANOV PAMÄTNÍK 2024 – okres Senica

HURBANOV PAMÄTNÍKMotivujúce, inšpiratívne a obohacujúce bolo stretnutie recitátorov a členov divadelných kolektívov na okresnej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy a v tvorbe divadiel poézie – 56. Hurbanovom pamätníku. Súťaž sa uskutočnila 4. apríla 2024 v ZUŠ v Senici a jej vysokou úrovňou bola milo prekvapená odborná porota i všetci zúčastnení. Najúspešnejší recitátori a obe divadlá poézie zapojené do okresnej súťaže postupujú...Čítať ďalej »

HURBANOV PAMÄTNÍK 2024 – okres Skalica

HURBANOV PAMÄTNÍKUmenie interpretácie literárnych textov prezentovalo 26. marca 2024 vo Františkánskom kláštore v Skalici 18 detských recitátorov a 8 študentov stredných škôl, ktorí súťažili v okresnej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy Hurbanov pamätník. V kategórii divadiel poézie sa do Hurbanovho pamätníka zapojilo divadlo Studňa zo ZUŠ Dr. Janka Blaha v Skalici, ktoré v réžii Jany Zelenkovej uviedlo spracovanie...Čítať ďalej »

HURBANOV PAMÄTNÍK 2024 – obvody Skalica, Holíč

HURBANOV PAMÄTNÍK 2024Obvodné súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy detí Hurbanov pamätník pokračovali 12. marca 2024 v Skalici a 14. marca 2024 v Holíči. Zapojilo sa do nich 50 recitátorov z okresu Skalica. Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom súťaží je Národné osvetové centrum v Bratislave. Obvodné súťaže pripravilo Záhorské osvetové stredisko v Senici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Za organizačnú spoluprácu...Čítať ďalej »

HURBANOV PAMÄTNÍK 2024 – obvody Kúty, Senica okolie, Senica mesto

Hurbanov pamätník, súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, vstúpil v uplynulom týždni do svojho 56. ročníka. Jeho tri obvodné súťaže sa uskutočnili v Kútoch 27. 2. 2024, v Senici 28. 2. 2024 (pre školy z okolia Senice) a 1. 3. 2024 (pre senické školy). Spolu sa ich zúčastnilo 69 detí. Víťazom srdečne blahoželáme a postupujúcim recitátorom želáme v okresnej súťaži, ktorá bude 4. 4. 2024 v ZUŠ v Senici, veľa...Čítať ďalej »

TIMRAVINA STUDNIČKA 2023

Šestnástym ročníkom pokračovala 26. októbra 2023 regionálna súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička. Súťaže, ktorá sa koná na počesť významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy, sa zúčastnili recitátori v troch vekových kategóriách. Umelecká úroveň ich prednesov bola vyrovnaná, vysoká a inšpirujúca. Do celoslovenskej súťaže sa podarilo „prerecitovať“ štyrom z nich – Nikol...Čítať ďalej »