UMELECKÝ PREDNES

HURBANOV PAMÄTNÍK 2023 – obvody Senica okolie, Kúty, Senica mesto

Obvodné súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy sa v uplynulých dňoch po Holíči a Skalici konali aj v okrese Senica. Zúčastnilo sa ich 74 recitátorov reprezentujúcich 17 škôl. Deti z obvodu Senica okolie súťažili 8. marca 2023 v ZUŠ v Senici, z obvodu Kúty 10. marca 2023 v Kultúrnom dome v Kútoch a deti zo senických škôl sa stretli 14. marca...Čítať ďalej »

HURBANOV PAMÄTNÍK 2023 – obvody Holíč, Skalica

Polojubilejný 55. Hurbanov pamätník pokračoval po školských kolách v okrese Skalica dvomi obvodnými súťažami. Konali sa 1. marca 2023 v CVČ v Holíči a 3. 3. 2023 vo Františkánskom kláštore v Skalici. Obvodných súťaží v umeleckom prednese poézie a prózy sa zúčastnilo 60 detí. Súťaže pre recitátorov pripravilo Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci s Mestom Holíč, Spoločným školským...Čítať ďalej »

PREDNÁŠAM , TEDA SOM… II.

Prednášam teda som...Vzdelávacie podujatie k umeleckému prednesu detí a mládeže pokračovalo 15. novembra 2022 v divadelnej sále ZUŠ v Senici tvorivou dielňou „Prednášam, teda som…“. Tentokrát bolo zamerané na interpretáciu textu, prácu s výrazovými prostriedkami, výstavbu umeleckého prednesu. Účastníci boli oboznámení s kritériami hodnotenia umeleckého prednesu a rozbor prednesov si vyskúšali na vystúpeniach recitátoriek Emky a Klárky Jurášových,...Čítať ďalej »

PREDNÁŠAM , TEDA SOM...

Prednášam, teda som...Priaznivci umeleckého prednesu sa dnes 18. 10. 2022 stretli v Základnej umeleckej škole v Senici na tvorivej dielni „Prednášam, teda som…“. Pod vedením lektorky Mgr. Jaroslavy Čajkovej z Bratislavy sa vzdelávali v oblasti vhodného výberu textu pre recitátora, venovali sa rozborom prozaických textov a básní. V príjemnej tvorivej atmosfére sa pokúsili skladať text formou koláže a montáže. Podujatie z verejných...Čítať ďalej »

HOLLÉHO PAMÄTNÍK 2022

V dňoch 27. – 29. apríla 2022 sa v Západoslovenskom múzeu a v Divadle Jána Palárika v Trnave uskutočnila krajská súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie Hollého pamätník. Z nášho regiónu sa jej zúčastnilo 19 recitátorov, 1 detský recitačný kolektív a 1 divadlo poézie. Ocenenia v súťaži Trnavského kraja z nich...Čítať ďalej »