UMELECKÝ PREDNES

BENIAKOVE CHYNORANY 2021

Výberové kolo Slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany pre Trnavský a Bratislavský kraj sa uskutočnilo 9. novembra 2021 vo V-klube v Bratislave. Zapojili sa doň študentky zo ZUŠ v Senici Petra Simonová a Daniela Rybnikárová. Peťka získala za svoj prednes v I. kategórii 1. miesto a Danielka v II. vekovej kategórii 2. miesto. Obe dievčatá postúpili do...Čítať ďalej »

ZLATÁ PODKOVA, ZLATÉ PERO, ZLATÝ VLAS 2021

Celoslovenskú súťaž v umeleckom prednese slovenskej rozprávky Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas v Rimavskej Sobote vyhrala v III. kategórii recitátorka Klárka Jurášová zo ZUŠ v Senici, ktorú do súťaže pripravovala pedagogička Mgr. art. Linda Petráková, ArtD. Tešíme sa z úspechu, ďakujeme za krásnu reprezentáciu nášho mesta a regiónu a Klárke i jej pani učiteľke srdečne blahoželáme!   ...Čítať ďalej »

HOLLÉHO PAMӒTNÍK 2021

Krajská súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, sa uskutočnila 23. a 24. 9. 2021 v Západoslovenskom múzeu v Trnave. Súťaže sa zúčastnilo aj 15 recitátorov z okresov Senica a Skalica, víťazov okresných súťaží Hurbanovho pamätníka. Odborné poroty z nich ocenili sedem: 1. miesto a postup na celoštátnu súťažnú prehliadku Hviezdoslavov Kubín Ema Jurášová, ZUŠ Senica (I. kategória poézia), pedagogička...Čítať ďalej »

HURBANOV PAMÄTNÍK 2021 - okres Senica a Skalica

HURBANOV PAMÄTNÍK 2021Do krajskej súťaže postúpilo 14 recitátorov Päťdesiatdva ročnú tradíciu postupových súťaží v umeleckom prednese poézie a prózy Hurbanov pamätník prerušila v uplynulom roku nečakaná pandemická situácia, ktorá neumožnila dokončiť obvodné súťaže ani zorganizovať okresné súťaže pre detské kategórie. O to viac nás teší, že napriek sťaženým podmienkam v školstve i v kultúre, sa nám v júni 2021 podarilo stretnúť a recitátori mali...Čítať ďalej »

HURBANOV PAMÄTNÍK 2021 - pozvánka

Pre recitátorov všetkých vekových kategórií sme pripravili okresné súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hurbanov pamätník. Súťaže sa uskutočnia 18. júna 2021 v ZUŠ v Senici a 22. júna 2021 vo Františkánskom kláštore v Skalici. Víťazi jednotlivých vekových kategórií recitujúci poéziu i prózu postúpia do krajskej súťaže Hollého pamätník do Trnavy. Jaroslava Slezáková ...Čítať ďalej »