UMELECKÝ PREDNES

PREDNÁŠAM , TEDA SOM… II.

Prednášam teda som...Vzdelávacie podujatie k umeleckému prednesu detí a mládeže pokračovalo 15. novembra 2022 v divadelnej sále ZUŠ v Senici tvorivou dielňou „Prednášam, teda som…“. Tentokrát bolo zamerané na interpretáciu textu, prácu s výrazovými prostriedkami, výstavbu umeleckého prednesu. Účastníci boli oboznámení s kritériami hodnotenia umeleckého prednesu a rozbor prednesov si vyskúšali na vystúpeniach recitátoriek Emky a Klárky Jurášových,...Čítať ďalej »

PREDNÁŠAM , TEDA SOM...

Prednášam, teda som...Priaznivci umeleckého prednesu sa dnes 18. 10. 2022 stretli v Základnej umeleckej škole v Senici na tvorivej dielni „Prednášam, teda som…“. Pod vedením lektorky Mgr. Jaroslavy Čajkovej z Bratislavy sa vzdelávali v oblasti vhodného výberu textu pre recitátora, venovali sa rozborom prozaických textov a básní. V príjemnej tvorivej atmosfére sa pokúsili skladať text formou koláže a montáže. Podujatie z verejných...Čítať ďalej »

HOLLÉHO PAMÄTNÍK 2022

V dňoch 27. – 29. apríla 2022 sa v Západoslovenskom múzeu a v Divadle Jána Palárika v Trnave uskutočnila krajská súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie Hollého pamätník. Z nášho regiónu sa jej zúčastnilo 19 recitátorov, 1 detský recitačný kolektív a 1 divadlo poézie. Ocenenia v súťaži Trnavského kraja z nich...Čítať ďalej »

HURBANOV PAMÄTNÍK 2022 – okresné kolo Senica a Skalica

DO KRAJSKEJ SÚŤAŽE POSTÚPILO 20 RECITÁTOROV A 3 KOLEKTÍVY Príjemné boli stretnutia s mladými recitátormi, divadelníkmi a pedagógmi, ktorých spája záujem o krásu napísaného a vypovedaného slova, ktorí vedia objaviť to pekné a hodnotné ukryté v knihách a ponúknuť to svojim poslucháčom prostredníctvom umeleckého prednesu. Tieto stretnutia sa uskutočnili 1. apríla 2022 v ZUŠ v Senici a 5. apríla 2022 vo...Čítať ďalej »

HURBANOV PAMӒTNÍK 2022 – obvodné kolo Senica

HURBANOV PAMӒTNÍKV divadelnej sále ZUŠ v Senici sa 23. marca 2022 uskutočnili ďalšie dve obvodné súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy – Hurbanov pamätník. O postup do okresnej súťaže súťažili deti patriace do obvodov Senica okolie a Senica mesto. Súťaže pripravilo Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci so ZUŠ v Senici a s podporou Coop Jednoty,...Čítať ďalej »