UMELECKÝ PREDNES

HURBANOV PAMÄTNÍK 2019 – vyhodnotenie

Hurbanov pamätník vstúpil do svojej druhej polstoročnice Hurbanov pamätník je v našom regióne najstaršou a najprestížnejšou postupovou súťažou v oblasti umeleckého prednesu pozostávajúcou z viacerých kôl. Každoročne sa doň zapájajú takmer všetky základné školy, základné umelecké školy a stredné školy z okresov Senica a Skalica. Deti a študenti súťažia v umeleckom prednese poézie a prózy najskôr...Čítať ďalej »

TIMRAVINA STUDNIČKA 2018 - vyhodnotenie

TIMRAVINA STUDNIČKA celoslovenská súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy Lučenec 23. 11. 2018 1.miesto Jakub Valášek, ZUŠ Senica /I. kategória/ Katarína Danišová, ZUŠ Senica /IV. kategória/ 2. miesto Petra Simonová, ZUŠ Senica /III. kategória/ Adam Praskač, ZUŠ Senica /IV. kategória/ Recitátorov do súťaže pripravovali pedagogičky ZUŠ v Senici Štefánia Jánošová a Mgr. art. Linda Petráková, ArtD. BLAHOŽELÁME! #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width:...Čítať ďalej »

TIMRAVINA STUDNIČKA 2018

Božena Slančíková je významnou spisovateľkou slovenského realizmu, prozaičkou, autorkou poviedok a noviel, v ktorých zobrazuje pravdivý život slovenskej dediny. Vo svojej tvorbe je kritická, ironická, odhaľuje záporné vlastnosti ľudí, vysmieva sa dobe a spoločnosti, píše o biede. Nechcela preto, aby ju poznali a tak si za svoj pseudonym zvolila názov studničky...Čítať ďalej »

OKRESNÉ KOLO HURBANOVHO PAMÄTNÍKA 2018 V SENICI A SKALICI

Hurbanov pamätník slávi jubileum Prednedávnom, 21. februára, sme si pripomenuli 130. výročie úmrtia spisovateľa, novinára, vydavateľa, politika, evanjelického farára, vedúcej osobnosti slovenského povstania v roku 1848, kodifikátora spisovnej slovenčiny Jozefa Miloslava Hurbana, ktorý štyridsaťpäť rokov žil a tvoril v Hlbokom, pričinil sa o šírenie slovenského jazyka a slovenskej kultúry a tak Záhorské osvetové stredisko na...Čítať ďalej »

TIMRAVINA STUDNIČKA 2017 - vyhodnotenie

Do Lučenca postúpilo šesť recitátorov Nedávno – 2. októbra, sme si pripomenuli 150. výročie narodenia významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy. Na počesť „tety Timravy“, ako ju rodáci v Novohrade volajú, sa každoročne koná súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy s názvom Timravina studnička. Jej 12. ročník sa v našom regióne uskutočnil 26. októbra v Základnej umeleckej škole v Senici. Dvadsaťsedem...Čítať ďalej »