UMELECKÝ PREDNES

HURBANOV PAMÄTNÍK 2021 - vyhlásenie súťaže

Záhorské osvetové stredisko v Senici vyhlasuje postupovú súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých na rok 2021 – Hurbanov pamätník.     Recitátori I. – III. vekovej kategórie postupujú zo školských kôl do obvodných súťaží. Organizátori školských kôl prihlasujú týchto recitátorov do obvodného kola súťaže Hurbanov...Čítať ďalej »

NETRADIČNÝ HURBANOV PAMÄTNÍK

Postupová súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy a v tvorbe divadiel poézie okresov Senica a Skalica Hurbanov pamätník, je najznámejšou a najpočetnejšie zastúpenou súťažou v oblasti umeleckého prednesu v našom regióne. Ten tohtoročný bol však netradičný. Z piatich obvodných súťaží sa podarilo zrealizovať len tri a ďalšie nám neumožnila uskutočniť nepriaznivá pandemická situácia, v dôsledku...Čítať ďalej »

UMELECKÝ PREDNES 2020

Záhorské osvetové stredisko v Senici každoročne pripravuje a realizuje viacero súťaží z oblasti umeleckého prednesu pre deti, študentov i dospelých recitátorov. Sú to Hurbanov pamätník (súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe detských recitačných kolektívov a divadiel poézie), Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas (súťaž v umeleckom prednese slovenskej rozprávky), Timravina studnička (súťaž...Čítať ďalej »

TIMRAVINA STUDNIČKA 2019 - vyhodnotenie

Timrava je názov studničky vyvierajúcej nad Políchnom neďaleko Lučenca a jej názov si za svoj pseudonym zvolila významná spisovateľka slovenského realizmu zobrazujúca pravdivý a biedny život slovenskej dediny Božena Slančíková. Na počesť tejto spisovateľky, autorky poviedok a noviel kritizujúcej spoločenské neduhy, sa každoročne na jeseň koná súťaž v umeleckom prednese pôvodnej...Čítať ďalej »

HURBANOV PAMÄTNÍK 2019 – vyhodnotenie

Hurbanov pamätník vstúpil do svojej druhej polstoročnice Hurbanov pamätník je v našom regióne najstaršou a najprestížnejšou postupovou súťažou v oblasti umeleckého prednesu pozostávajúcou z viacerých kôl. Každoročne sa doň zapájajú takmer všetky základné školy, základné umelecké školy a stredné školy z okresov Senica a Skalica. Deti a študenti súťažia v umeleckom prednese poézie a prózy najskôr...Čítať ďalej »