DIVADLO

SENICKÉ ZRKADIELKO ANKY GAMANOVEJ 2023 - prihlasovanie

Senické zrkadielko Anky Gamanovej je regionálnou postupovou súťažou a prehliadkou detskej dramatickej tvorivosti. Je súčasťou celoštátnej súťaže a prehliadky Zlatá priadka, ktorej vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry SR. Organizátorom Senického zrkadielka je Záhorské osvetové stredisko v Senici. Do jubilejného 50. Ročníka súťaže sa môžu...Čítať ďalej »

HOLLÉHO PAMÄTNÍK 2022

V dňoch 27. – 29. apríla 2022 sa v Západoslovenskom múzeu a v Divadle Jána Palárika v Trnave uskutočnila krajská súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie Hollého pamätník. Z nášho regiónu sa jej zúčastnilo 19 recitátorov, 1 detský recitačný kolektív a 1 divadlo poézie. Ocenenia v súťaži Trnavského kraja z nich...Čítať ďalej »

SENICKÁ DIVADELNÁ JAR 2022 – vyhodnotenie

SENICKÁ DIVADELNÁ JARV Senici po dvoch rokoch opäť zvíťazilo Divadlo na kolene      To najlepšie, čo v Trnavskom kraji v oblasti detského divadla v predchádzajúcom náročnom období vzniklo, mali možnosť vidieť diváci v senickom Dome kultúry 12. apríla 2022. Na krajskej postupovej súťažnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti Senická divadelná jar, ktorá je súčasťou 49. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky...Čítať ďalej »

SENICKÁ DIVADELNÁ JAR PRIVÍTA SÚŤAŽIACICH I DIVÁKOV

Po dvoch rokoch sa na javisko senického Domu kultúry vrátia talentované deti, ktoré majú radi divadlo, sú odvážne a neboja sa konkurencie. V utorok 12. apríla 2022 sa stretnú na svojej súťažnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti Trnavského kraja Senickej divadelnej jari. Počas súťažného dňa sa so svojou tvorbou budú prezentovať štyri detské...Čítať ďalej »

TVORIVÉ DIVADELNÉ DIELNE

Po dlhšej prestávke spôsobenej pandémiou sa mladí divadelníci z detského divadelného súboru Zádrapky stretli na tvorivej divadelnej dielni. Pod vedením lektorky Mgr. art. Silvie Svákusovej sa oboznamovali s procesom tvorby divadelného predstavenia. V divadelnej sále Základnej umeleckej školy v Senici dva dni – 10. a 12. marca 2022 deti s chuťou vymýšľali ako predlohu uchopiť a ako ju...Čítať ďalej »