DIVADLO

SENICKÁ DIVADELNÁ JAR 2023 – vyhodnotenie

V Senici vyhralo Divadielko na DLANI Javisko senického Domu kultúry patrilo 19. apríla 2023 talentovaným deťom, ktoré majú radi divadlo, tvoria ho, sú odvážne a neboja sa prezentovať pred verejnosťou. Na súťažnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti Trnavského kraja – Senickej divadelnej jari sa predstavili štyri divadelné kolektívy, víťazi regionálnych súťaží. Vyhlasovateľom, odborným garantom...Čítať ďalej »

VSTÚPTE DO SVETA DIVADLA

Možnosť prezentovať sa so svojou umeleckou tvorbou dostanú najúspešnejšie detské divadelné kolektívy Trnavského kraja na krajskej súťažnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti Senická divadelná jar, ktorá sa uskutoční 19. apríla 2023 v Dome kultúry v Senici. Zúčastnia sa jej štyri detské divadelné súbory – víťazi regionálnych súťaží.   Súťažnú prehliadku otvorí o 9,00 hod. divadelný súbor Drotárik...Čítať ďalej »

HURBANOV PAMÄTNÍK 2023 – okres Skalica

Hurbanov pamätník sa niesol v znamení dvoch jubileí V lete tohto roku si pripomenieme 180. výročie uzákonenia spisovnej slovenčiny. Na tejto významnej udalosti našich dejín sa dohodli Ľudovít Štúr, Michal Miloslav Hodža a Jozef Miloslav Hurban na evanjelickej fare v Hlbokom, čím prispeli k zvýšeniu vzdelanostnej a kultúrnej úrovne slovenského národa. Práve na počesť jedného z kodifikátorov spisovného...Čítať ďalej »

SENICKÉ ZRKADIELKO ANKY GAMANOVEJ 2023 - vyhodnotenie

Jubilejné Zrkadielko Anky Gamanovej vyhral Príbeh pravdy Senické zrkadielko Anky Gamanovej, regionálne kolo súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti okresov Senica a Skalica, je súčasťou 50. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka, ktorá tento rok oslavuje jubileum. Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom podujatia je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia...Čítať ďalej »

SENICKÉ ZRKADIELKO ANKY GAMANOVEJ 2023 - prihlasovanie

Senické zrkadielko Anky Gamanovej je regionálnou postupovou súťažou a prehliadkou detskej dramatickej tvorivosti. Je súčasťou celoštátnej súťaže a prehliadky Zlatá priadka, ktorej vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry SR. Organizátorom Senického zrkadielka je Záhorské osvetové stredisko v Senici. Do jubilejného 50. Ročníka súťaže sa môžu...Čítať ďalej »