PODUJATIA 2020

75. VÝROČIE OSLOBODENIA MESTA SENICA OD FAŠIZMU

Popoludní dňa 7. apríla 1945 prelomili vojská Červenej armády za silnej mínometnej paľby obranu na okraji mesta Senica a v smere od Surovín vnikli do ulíc nášho mesta. Spomedzi všetkých miest vtedajšieho okresu utrpela Senica najväčšie vojnové škody. V utorok 7. apríla sa pri soche Víťazstvo na Námestí oslobodenia v Senici uskutočnila pietna spomienka spojená...Čítať ďalej »

UMELECKÝ PREDNES 2020

Záhorské osvetové stredisko v Senici každoročne pripravuje a realizuje viacero súťaží z oblasti umeleckého prednesu pre deti, študentov i dospelých recitátorov. Sú to Hurbanov pamätník (súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe detských recitačných kolektívov a divadiel poézie), Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas (súťaž v umeleckom prednese slovenskej rozprávky), Timravina studnička (súťaž...Čítať ďalej »

VESMÍR OČAMI DETÍ 2020 - vyhodnotenie

Tak, ako je nekonečný vesmír, je nekonečná aj detská fantázia. A prečo práve vesmír a detská fantázia? Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove vyhlásila v tomto roku už XXXV. ročník celoslovenskej detskej výtvarnej súťaže s astronomickou tematikou „Vesmír očami detí“. Úlohou detí je popustiť uzdu svojej fantázii a namaľovať, ako si predstavujú vesmír. Súťaž je...Čítať ďalej »

POZVANIE DO DIVADLA!

Priatelia, keďže koronavírus nám neumožnil stretnúť sa 24. marca 2020 v Dome kultúry v Senici na pripravovanom Senickom zrkadielku Anky Gamanovej, pozrite si videozáznam z minuloročnej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti okresov Senica a Skalica. Verím, že pandémia čoskoro ustúpi a opäť budeme môcť tvoriť, súťažiť, navzájom sa zdravo konfrontovať a ešte v tomto roku zažiť...Čítať ďalej »

NÁHLIKOVA SENICA 2020 – vyhodnotenie

Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici je realizátorom 60. ročníka regionálnej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica Náhlikova Senica 2020, ktorá je súčasťou celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2020. Vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva...Čítať ďalej »