O NÁS

Základným poslaním Záhorského osvetového strediska je v súlade s osvetovým zákonom uchovávanie a šírenie ľudových tradícií a zvyklostí. Osvetové strediská sú nositeľmi kultúrnej politiky štátu a zameriavajú sa i na oblasť celoživotného vzdelávania a výchovy zmysle naplnenia vládnych programov .

Priority :
1. Organizovanie krajských a regionálnych postupových súťaží a prehliadok na ktoré nadväzujú celoštátne prehliadky a súťaže
2. Plnenie štátnych úloh v oblasti osvety a vzdelávania.
3. Pôsobí ako informačno-vzdelávacie centrum hlavne pri plnení vládnych programov a mapovaní a dokumentácii miestnej kultúry
3. Vytváranie databázy informácií o miestnej a tradičnej kultúre v regióne
4. Metodická pomoc kolektívom i jednotlivcom v záujmovej činnosti
5. Spolupráca samosprávou, občianskymi združeniami, cirkvou
6. Klubová činnosť