PODUJATIA 2024

VÝCHOVA K OBČIANSTVU - workshop

Chcete objaviť nové metódy výučby tém občianskej spoločnosti? Chcete vedieť, ako vysvetliť zložité témy dneška mladej generácii a študentom? Pridajte sa k nám na inšpiratívny workshop, ktorý je špeciálne určený pre učiteľov spoločenskovedných predmetov na stredných školách a staňte sa súčasťou našej vzdelávacej komunity. Workshop Výchova k občianstvu sa uskutoční 29.5.2024 v Trenčianskych Tepliciach a je súčasťou medzinárodnej...Čítať ďalej »

POLITICKÉ VEDY V MODERNOM SVETE - ConfPoli2024

Záhorské osvetové stredisko v Senici sa v spolupráci s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne zapojilo do organizácie 2. medzinárodnej vedeckej konferencie POLITICKÉ VEDY V MODERNOM SVETE (ConfPoli2024). Na vedeckom podujatí participujú aj ďalšie partnerské pracoviská, ako napríklad Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, The European Centre of Civic Excellence, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, BRISK – Behaviorálny výskum...Čítať ďalej »

VÝSTAVA JUBILANTI

VÝSTAVA JUBILANTIVýtvarníci Viera Jozéfková a Roman Macko v tomto období slávia svoje okrúhle životné jubileá 60 rokov. Pri tejto príležitosti im Záhorské osvetové stredisko v Senici pripravilo výstavu diel s príznačným názvom Jubilanti. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutočnilo 7. mája 2024. Prítomných privítala riaditeľka ZOS Ľubica Krištofová, autorov a ich pestrofarebnú výtvarnú tvorbu priblížila kurátorka výstavy Lujza Marečková....Čítať ďalej »

MODERNÉ TRENDY V KULTÚRE 2024

Záhorské osvetové stredisko v Senici pre Vás pripravilo odborné vzdelávanie na tému – Rizikové správanie mládeže a prevencia. Interaktívne dielne s tematikou prevencie aktuálnych sociálno-patologických javov budú vedené lektorkou doc. PhDr. Mgr. Ingrid Hupkovou. PhD. ktorá je od roku 2021 členkou Výboru pre primárnu prevenciu Rady vlády SR pre duševné zdravie ako zástupkyňa Ministerstva...Čítať ďalej »

CINEAMA TTSK 2024

V piatok 26. 4. 2024 sa v CINEMAX-e v City Aréne v Trnave uskutočnilo krajské kolo 32. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2024. Celkovo sa predstavilo 16 nevšedných autorských prístupov, jedinečných nápadov a často technicky vyspelých umeleckých diel. Zastúpene žánrové kategórie boli animovaný film, hraný film, dokumentárny film a publicistika i experiment a videoklip. Za náš región nás...Čítať ďalej »