VIDEO Z PODUJATÍ

PIETNA SPOMIENKA PRI PRÍLEŽITOSTI 76. VÝROČIA UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY

autor: ZOS


76. VÝROČIE UKONČENIA II. SVETOVEJ VOJNY

autor: TV SEN


NÁHLIKOVÁ SENICA 2021 – virtuálna prehliadka výstavy

autor: ZOS


76. VÝROČIE OSLOBODENIE MESTA SENICA

autor: ZOS


NÁHLIKOVÁ SENICA 2021 – reportáž

autor: TV SEN


DEŇ ASTRONÓMIE ONLINE

autor: TV SEN


ZÁKLADY ČIERNOBIELEJ ANALÓGOVEJ FOTOGRAFIE – reportáž

autor: TV SEN


ZÁKLADY ČIERNOBIELEJ ANALÓGOVEJ FOTOGRAFIE – virtuálna prehliadka prác z fotografického workshopu

autor: ZOS