VIDEO Z PODUJATÍ

ĽUBOMÍR MIČA – BIG & SMALL – vernisáž výstavy

autor: TV SEN


STRETNUTIA S PETROM II. – FOTOGRAFICKÝ WORKSHOP

autor: TV SEN


ALENA KOVÁČOVÁ TRIZULIAKOVÁ – (NE)VŠEDNÉ RADOSTI – celá finisáž

autor: ZOS


ALENA KOVÁČOVÁ TRIZULIAKOVÁ – (NE)VŠEDNÉ RADOSTI

autor: TV SEN


JA, MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK, TVORIVÉ DIELNE

autor: TV SEN