FOTOKLUB pri ZOS

Fotografický workshop STRETNUTIA S EVOU

 

Miesto: Záhorské osvetové stredisko v Senici
Lektor: Mgr. Eva Jonisová

 

Harmonogram workshopu:

1. Zadanie a odprezentovanie tém
5. 6. 2021

2. Vypracovanie a prezentácia moodboardov a anotácií
10. 7. 2021 o 9:00 v Záhorskom osvetovom stredisku

3. Konzultácia rozpracovanosti
konečný výber fotografických prác účastníkov na prezentačnú výstavu a do katalógu k výstave realizovaný s lektorkou formou konzultácie jednotlivo po účastníkoch podľa zadaných tém
18. 9. 2021 o 9:00 v Záhorskom osvetovom stredisku

Prezentácia z workshopu na stiahnutie TU

Pre viac informácií píšte či volajte
e-mail: jurovaty.tomas@zupa-tt.sk
tel: 0905 773 481