STRETNUTIA S ANTONOM SLÁDEKOM

Fotografický workshop STRETNUTIA S ANTONOM SLÁDEKOM

Miesto: Záhorské osvetové stredisko v Senici
Lektor: MgA. Anton Sládek
Termín 1: 21. 5. 2022 o 9.00 hod.
Termín 2: 2. 7. 2022 o 9.00 hod.
Termín 3: 24. 9. 2022 o 8.00 hod. 

Prineste si so sebou vytlačené konečné výstupy vašej práce k projektu v podobe malých kontaktov – náhľadov vybraných fotografií k finálnemu výberu realizovaného s lektorom určených k spoločnej výstave. Práce prineste aj v elektronickej podobe.

 

Cieľom workshopu, pozostávajúceho zo štyroch stretnutí, je vytvoriť pravdivú fotografickú esej o prostredí, kde žijem alebo o priestore, ktorý ma zaujíma alebo inšpiruje. V úvode si povieme pár slov o tom, ako si vybrať tému na fotografovanie, čo je fotografická esej.

Pritom si položíme nasledovné otázky:
– čo to je fotografická esej
– ako si urobiť prípravu, skicu, scenár na fotografovanie
– aké kritériá budeme klásť na technickú kvalitu fotografií
– aké hodnoty by mala každá fotografia predstavovať

Dôležitou časťou bude prezentovanie a analýza vytvorených fotografií.
Ďalej sa budeme venovať archivovaniu fotografií a vytvoreniu náhľadových výtlačkov denných prác.
V priebehu stretnutí si budeme robiť výber z náhľadov, hľadať ideálne zoradenie fotografií podľa vzťahov a súvislostí k danej téme.

Na poslednom stretnutí prebehne záverečné predstavenie vytvorených esejí a ich ohodnotenie.

Pre viac informácií píšte či volajte
e-mail: jurovaty.tomas@zupa-tt.sk
tel: 0905 773 481


Workshop Senica 2022

Priestor, ktorý ma obklopuje.

Motto:
Albert Renger-Patzsch

Umenie prenechajme umelcom a my sa pokúšajme fotografickými prostriedkami robiť také fotografie, ktoré pretrvajú vďaka svojim fotografickým kvalitám.

Toto motto som zvolil preto, lebo sa často stáva, že mnohí fotografi svoje fotografie manipulujú všemožnými prostriedkami tak, aby vyzerali ako namaľované obrazy. Potláčajú tak charakteristické výrazové prostriedky fotografie, aby sa ich obrázky čo najviac podobali na umenie súčasných trendov.

Našim vzorom však budú fotografi ako napríklad Josef Sudek, Eugéne Atget, Martin Martinček, August Sanders, André Kertezs, Annie Leibovitz, Jozef Koudelka a podobne.

Práca týchto fotografov je sústredená na výrazové prostriedky, ktoré ponúka fotografický proces. Čistou fotografiou vedeli vyjadriť svoje osobné posolstvo. Dokumentovali tento svet okolo seba a sila ich fotografií spočíva v ich osobnom pohľade na skutočnosť. A v tom, ako sa vedeli pozrieť na realitu okolo seba
a priniesť o nej správu pre iných.

Tieto fotografie sú dnes oceňované nielen pre ich dokumentárnu výpoveď, pre to čo hovoria o svete v danom čase, keď boli vytvorené, ale aj pre ich estetickú hodnotu. Dávajú nám informácie o dobe v ktorej vznikali. Tá doba sa rýchlo mení.

Zaujímavé je na tom to, že existuje záujem o fotografie rozprávajúce

o premenách nášho prostredia. A to nielen preto, že vyvolávajú spomienky ale presne popisujú skutočnosť v danom čase. Niekedy je nám ľúto, že nemáme o niečom záznam.

V našom workshope sa budeme venovať tejto disciplíne. Fotografovanie prostredia okolo seba s úmyslom zanechať správu pre budúcnosť.

Obrazová príloha:

Sudek: https://www.youtube.com/watch?v=Aok7hBzUTS8&t=163s

Atget: https://www.youtube.com/watch?v=9vGCHf8TF-s

Koudelka: https://www.youtube.com/watch?v=siluBjhOaK0

Sanders: https://www.youtube.com/watch?v=Aok7hBzUTS8&t=163s

Vytvoríme esej o priestore v ktorom sa pohybujeme.

Priestor, ktorý ma obklopuje.

Domy, ulice, záhrady, fabriky, pracoviská, dielne, športoviská, nákupné centrá, škola, reštaurácie, galéria, divadlo, stavby – jednoducho priestor do ktorého zasiahol človek a v ktorom žijeme.

1. Čo je to esej?

Z formálneho hľadiska je to séria fotografií hovoriaca v súvislom slede o jednej téme.

Je to vlastne vizuálne rozprávanie určitého príbehu. Je to vizuálna správa o nejakej skutočnosti.

Esej by mala byť hlbšia, podrobnejšia, obšírnejšia ako fotoreportáž. Zatiaľ čo fotoreportáž je záznam určitej udalosti v danom čase, na tvorbu eseje máme toľko času koľko sami uznáme za vhodné.

Pri práci na eseji môžeme fotografované miesta navštevovať viackrát, aby sme sa s témou lepšie spoznali a mohli ju hlbšie uchopiť. Tým pádom ju vieme podrobnejšie sprostredkovať adresátovi.

Na obohatenie informačnej hodnoty fotografií je možné fotografie sprevádzať titulkami. Minimálne by mali mať dátum. Záleží od autora eseje, akú tému a formu si zvolí.

2. Výber témy.

Výber témy by mal byť osobný, niečo čo poznáte, čo vás zaujíma, čo sa vám páči a chceli by ste to mať nafotografované. O čom by ste chceli porozprávať priateľom, čím by ste sa chceli prezentovať. Jedná sa o váš vlastný postoj.

Samozrejme v rámci témy tohoto workshopu: Priestor, ktorý ma obklopuje. Napríklad chceli by ste vyrozprávať príbeh o vašej ulici, vašom dome, páči sa vám zeleň a parky – urobíte príbeh o parkoch, páčia sa vám detaily domových dverí – budete fotografovať zaujímavé dvere a portály. Podobne je to aj

s peknými oknami. Niekto má rád vlaky – nafotí príbeh zo stanice atď. Niekto má rád šport – nafotí športoviská.

3. Fotografická forma.

Aby príbeh mal svoj rytmus a držal diváka v zaujatí, bude treba zvoliť obrazovú formu.

To akú formu zvolíte pre váš príbeh, si rozhodneme pri prvej konzultácii nad fotografiami.

Najbežnejší spôsob udržania pozornosti diváka je striedanie celkov, polocelkov, polodetailov a detailov. Ak si však téma bude vyžadovať iný spôsob snímania. Napríklad časozberný: použije sa statická kamera na zachytenie deja ktorý sa odohráva pred objektívom. V inom prípade, ak chce niekto vytvoriť esej len

z detailov a bude to v zmysle danej témy, tak je to v poriadku. Prípadne použijete dron alebo zvláštny uhol pohľadu.

4. Scenár

Po výbere témy a formy je dobré si v rámci prípravy urobiť určitú skicu, návod, scenár ako budete pristupovať k práci. Do scenára si zhrnieme v bodoch postup práce.

Tie body môžu byť aj náčrtky zamýšľaných fotografií alebo stručná poznámka o našich predstavách ako bude esej vyzerať. Niekedy pri tvorbe nastávajú situácie ktoré sa nedali predvídať a vložiť do scenára. Scenár je vlastne taká poistka pre prípad, že naša pozornosť bude odpútaná od hlavnej témy.

Naše stretnutia budú 4krát a v rámci tohoto času je treba aj esej ukončiť. Ale je možné, že budete niekedy chcieť na niektorých svojich osobných témach pracovať dlhodobo (mesiac, rok), zachytiť aj ročné obdobia a preto je dobré mať dobre pripravený scenár.

5. Archív a konzultácie.

To, že je dôležité mať dobre usporiadaný a prehľadný archív, je predpokladám samozrejmé.

Otázka je, ako bude prebiehať hodnotenie a výber fotografií. V časoch pred digitalizáciou sa z vyvolaných filmov urobili tzv. kontakty a z nich sa robil prvý výber fotografií.

Podmienkou tohoto kurzu je, že na konzultácie sa budú predkladať takéto ako keby kontaktné kópie vytlačené na formáte A4 na kancelárskom papieri. Stačí čiernobielo. (dohodnúť spoločný systém)

Moja predstava je, že budeme pracovať s náhľadovými papierovými obrázkami. Je to dobré preto, aby sme videli ako fotografie na seba vizuálne nadväzujú, ako sa dopĺňajú detaily a celky a podobne. Preto prosím aby ste si pripravili váš výber fotografií na konzultáciu v takejto papierovej náhľadovej podobe. Samozrejme budete mať na USB pri sebe kľúči všetko, čo ste k danej téme nafotili ale pracovať budeme hlavne s fyzickými obrázkami.

Obrazová príloha: Esej Dunaj + Blogy

https://osveta-senica.sk/download/zos_plynie_zivot_okolo_dunaja_ctzn.pdf [5,3MB]

Pár slov k samotnému fotografovaniu.

Fotografie, ktoré sme videli, nevznikali hekticky, rýchlo pod tlakom redakčnej uzávierky, ale v určitom pracovnom sústredení a emocionálnom zaujatí. Niektorí fotografi pracovali so statívom. Napríklad Josef Sudek pracoval

s veľkoformátovou kamerou, niekedy 24 x 30 cm a z takýchto negatívov robil kontaktné kópie. A čo najviac obdivujem je, že všetko urobil len s jednou rukou. Bol vojnový invalid.

Osobne to volám – pomalé fotografovanie.

Väčšinou ľudia s fotoaparátom vnímajú fotografovanie prvoplánovo, vidia niečo, čo sa im zapáči, motýľa, psíka, dieťa, západ slnka a prásk, už je hotovo. Naším cieľom však je posunúť sa o niečo vyššie. Urobiť kvalitný obrázok. Budeme sa snažiť urobiť pekné fotografie a nie len tak niečo odfotografovať.

Preto potrebujeme mať celý fotografický proces pod kontrolou. My sa sústredíme na prevádzanie, popísanie, cvičenie sa v úkonoch ktoré je nevyhnutne potrebné ovládať nato, aby takáto fotografia vznikla.

Ja to prirovnávam k cvičeniu na hudobný nástroj. Prípadne k športovému tréningu. V hudbe je treba postupne cvičiť stupnice a techniku hrania. V športe opakovať tréningové postupy. V hudbe aj v športe je množstvo prepracovaných učebných postupov a pedagógov či trénerov, ktorí sa starajú o to ako dosiahnuť čo najlepšie výsledky. S fotografiou je to slabšie.

Preto doporučujem kvalitnú prípravu a kľud a pohodu pri fotografovaní.

Všetkým prajem príjemnú prácu.

Anton Sládek