STRETNUTIA S LENKOU LINDÁK LUKAČOVIČOVOU

Fotografický workshop – STRETNUTIA S LENKOU LINDÁK LUKAČOVIČOVOU

Miesto: Záhorské osvetové stredisko v Senici
Lektor: Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD.
Termín 1: 10. 6. 2023 o 9.00 hod.
Termín 2: 01. 7. 2023 o 9.00 hod.
Termín 3:

Cieľom workshopu, pozostávajúceho zo štyroch stretnutí, vysvetliť a spracovať témy diptychu, portrétu, autoportrétu, identity a prepájania obrazov každodennosti.

TRI TÉMY:
1/ Diptych – jeden bez druhého, ako sa zamýšlať pri tvorbe dvojice, diptychu? Aké sú možnosti vytvorenia dvojice? Môže byť diptych ponímaný ako dvojstrana?

2/ Kto som? – zameranie sa na na tvorbu portrétu, autoportrétu, zobrazeniu identity prostredníctvom metafory.

3/ Fotografia každodennosti – ako dokážeme v takom množstve každodenných obrazov fungovať a zároveň vytvárať a prepájať obrazy?

Pre viac informácií píšte či volajte
e-mail: jurovaty.tomas@zupa-tt.sk
tel: 0905 773 481


Názov workshopu: Každodennosť

Cieľom workshopu je oboznámiť účastníkov so spracovaním diptychu a triptychu, ktorý odprezentujú vo finálnej forme na výstave ako pohľadnice – miesta, mesta. Chceme tak poukázať na príkladoch iných autorov na možnosti vzniku dvojice, či premýšľanie v sérii, kontinualitu. Ďalšie dve zadané témy sú autoportrét (1 až 3 fotky) a každodennosť (séria).

Jedno s druhým súvisí a nevie bez seba fungovať.

10. 06. prebehlo prvé stretnutie, už teraz sa tešíme na ďalšie.

materiál z prvého workshopu TU [23 MB]