Archív autora: Tomáš Jurovatý

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ AMFO TTSK 2024 V ZOS JE OTVORENÁ

Krajská výstava neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja – AMFO TTSK 2024 má tento rok už 28. ročník, ktorý je súčasťou 52. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby. Jej vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave. Vernisáž výstavy sa konala…
Čítať viac

AMFO TTSK 2024 – pozvánka

Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici je usporiadateľom 28. ročníka krajskej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja AMFO TTSK 2024. Súťaž je postupová – trojstupňová – ocenení a odporučení autori odbornou porotou z regionálnych kôl súťaže postúpili do krajského kola…
Čítať viac

CINEAMA TTSK 2024

V piatok 26. 4. 2024 sa v CINEMAX-e v City Aréne v Trnave uskutočnilo krajské kolo 32. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2024. Celkovo sa predstavilo 16 nevšedných autorských prístupov, jedinečných nápadov a často technicky vyspelých umeleckých diel. Zastúpene žánrové kategórie boli animovaný…
Čítať viac

NAVŠTÍVTE VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ NÁHLIKOVA SENICA 2024

Slávnostným vyhodnotením, vernisážou v piatok 15. marca 2024 bol otvorený 64.. ročník regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica – Náhlikova Senica 2024 vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici. Náhlikova Senica 2024 je regionálnym kolom 52. ročníka celoštátnej postupovej súťaže…
Čítať viac

NÁHLIKOVA SENICA 2024 – pozvánka

Vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici sa v piatok 15. marca 2024 o 17.00 hodine uskutoční vernisáž 64. ročníka regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica – Náhlikova Senica 2024, ktorú pripravilo Záhorské osvetové stredisko Senica v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja….
Čítať viac

KONZULTÁCIE DIEL PRED VSTUPOM DO SÚŤAŽE NÁHLIKOVA SENICA 2024

Dňa 3 2. 2024 od 9.00 do 15.00 hod. prebiehali v Záhorskom osvetovom stredisku konzultácie diel s odborníkom v oblasti fotografie k regionálnej súťaži AMFO 2024/NÁHLIKOVA SENICA 2024 s Mgr. art. Lenkou L. Lukačovičovou ArtD. z VŠVÚ v Bratislave. Konzultácie pred vstupom do súťaže sú realizované na základe propozícií…
Čítať viac

VYHLÁSENIE SÚŤAŽE NÁHLIKOVA SENICA 2024

Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici vyhlasuje regionálnu súťaž amatérskej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica – Náhlikova Senica 2024. Regionálna súťaž je súčasťou 52. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2024, ktorého vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným…
Čítať viac