STRETNUTIA S DOMINIKOU JACKULIAKOVOU

Fotografický workshop – STRETNUTIA S DOMINIKOU JACKULIAKOVOU

Miesto: Záhorské osvetové stredisko v Senici
Lektor: Mgr. art. Dominika Jackuliaková
Termín 1: 25. 5. 2024 o 9.00 hod.
Termín 2: 29. 6. 2024 o 9.00 hod.
Termín 3: 28. 9. 2024 o 9.00 hod. /predbežne/

 

 
Workshop bude rozdelený do dvoch línií. Prvou bude tvorba dvoch menších fotografických cyklov na vopred zadané témy (portrét blízkeho človeka a sekvencia). Tou druhou bude práca s vlastným fotografickým archívom, selekcia fotografií a ich použitie vo fotografickom zine (publikácii). Ide o spôsobov prezentácie fotografií, ktorý ponúka obrovský priestor pre vlastnú kreativitu. Ukážeme si, že zin je možné vytvoriť aj veľmi jednoducho, bez použitia počítača. Okrem toho, že každá účastníčka/ník odíde s vlastným zinom, tak si vytvoríme aj jeden spoločný, v ktorom spojíme svoje fotografie do jedného celku. 25. máj – úvodná prednáška a zadanie tém 29. jún – tvorba zinu 28. september (môj návrh ale môže sa posunúť) – výber fotografií, finálne konzultácie

Milé účastníčky a účastníci,
Máme za sebou naše prvé stretnutie, počas ktorého sme si prešli hlavné témy workshopu a vyskúšali vyrobiť predlohu pre jednostránkový – plagátový zin, ktorého návod nájdete
v spoločnom priečinku. Téma Portrét blízkeho je zameraná na opakované fotografovanie vybraného človeka (alebo zvieraťa J). Tému Sekvencia môžete realizovať voľne, na miestach na ktorých sa bežne nachádzate, napríklad v žánroch krajiny alebo zátišia. Mojím zámerom je, aby si každý*á mohol vytvoriť z tejto série drobný „flip book“.
(https://www.youtube.com/watch?v=J2xrN5WQuxw).

Na našom najbližšom stretnutí 29. júna sa budeme venovať výberu a zostaveniu dramaturgie fotografií z vašich vlastných archívov, ktoré umiestnime do autorských knižiek – zinov. Vašou úlohou je teda pripraviť výber 30 – 40 fotografií, s ktorými budeme následne pracovať. Prezrite si vaše archívy a skúste si, ešte predtým ako začnete fotky vyberať, zadefinovať tému či kľúčové slová. Pokiaľ pracujete v cykloch, môžu ostať samostatné, no nebojte sa prepojiť viaceré do jedného celku. Ďalšou možnosťou je využiť nájdený archív a teda fotografie, ktoré ste neodfotografovali vy.

Ideálne by bolo, keby ste vybrané fotografie priniesli vytlačené v malých náhľadoch (veľkosť cca 6 foto na A4?), že s tým potrebujete pomôcť. A sem prosím vkladajte náhľady vašich výberov, ktoré by ste chceli skonzultovať ->
https://drive.google.com/drive/folders/16dzrd9bh3LCEP02ZOtDOBWrVP4ChEUf2?usp=share_link

Nájdete tu tak tiež pdf s prezentáciou a ďalšie materiály, ktoré s vami budem počas leta zdieľať. Na najbližší termín nie je nutné mať so sebou počítač, ziny budeme skladať analógovo, ale ak máte prenosný notebook s programom na úpravu fotografií, tak si ho môžete priniesť.

Teším sa na ďalšie stretnutie a v prípade otázok ma pokojne kontaktujte na dominika.jackuliakova@gmail.com

materiál z prvého workshopu TU [29 MB]