NÁHLIKOVA SENICA 2021 – vyhlásenie súťaže

Náhlikova SenicaVyhlásenie amatérskej fotografickej súťaže Náhlikova Senica 2021

Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici vyhlasuje regionálnu súťaž amatérskej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica – Náhlikova Senica 2021. Regionálna súťaž je súčasťou 49. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2021, ktoré vyhlasuje Národné osvetové centrum v Bratislave.

Súťaž je určená deťom, mládeži a dospelým. Základné hodnoty súťaže sú: rôznorodosť, ľudskosť, autentickosť. V každom ročníku súťaže NOC vyhlasuje odporúčanú tému, ktorá nie je povinná. V tomto ročníku je vyhlásená téma RODINA.

Súťažné kategórie sú rozdelené podľa vekových skupín v čiernobielej aj farebnej fotografii a to v skupine do 15 rokov, v skupine od 15 do 25 rokov a nakoniec v skupine nad 25 rokov. Ďalej to sú kategórie bez rozlíšenia veku a to kategória cykly a seriály a v tomto ročníku nová kategória experiment, tu spadajú diela, ktorými autor hľadá nové prístupy k fotografickému médiu, či skúma podstatu fotografie. Využívať môže presahy do iných médií, alternatívne fotografické techniky a inštalácie.

Do regionálnej súťaže amatérskej fotografickej tvorby Náhlikova Senica 2021 sa môžu prihlásiť neprofesionálni fotografi z okresov Senica a Skalica, prihlásením sa do súťaže cez elektronický formulár na webovej stránke vyhlasovateľa Národného osvetového centra v Bratislave https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/amfo/, v časti chcem sa prihlásiť. Prihlásiť sa a doručiť fotografické práce je potrebné do 31. januára 2021 do Záhorského osvetového strediska v Senici, ulica Vajanského 19/5. Výstava by sa mala uskutočniť od 26. februára do 26. marca 2021.

Viac informácií, propozície súťaže a termíny nájdete na stránke Záhorského osvetového strediska v Senici kliknutím na odkaz https://osveta-senica.sk/nahlikova-senica-2021-propozicie/.

Kontakt: Tomáš Jurovatý, Záhorské osvetové stredisko v Senici
tel: 0904 822 115, mail: jurovaty.tomas@zupa-tt.sk