VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ AMFO TTSK 2024 V ZOS JE OTVORENÁ

 AMFO TTSK 2024Krajská výstava neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja – AMFO TTSK 2024 má tento rok už 28. ročník, ktorý je súčasťou 52. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby. Jej vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave. Vernisáž výstavy sa konala vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska v piatok 14. júna 2024.

Do 28. ročníka súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja – AMFO TTSK 2024 postúpilo z regionálnych kôl 64 autorov so 198 fotografickými prácami. Tento rok bola odporúčaná téma – TELO.

 

Odborná porota v zložení: predseda Mgr. Peter Lančarič, PhD. a členovia doc. Mgr. art. Jozef Sedlák, ArtD. a Mgr. art. Ema Lančaričová odborne posúdila a zhodnotila na zasadnutí poroty konanej dňa 24. mája 2024 v Záhorskom osvetovom stredisku predložené fotografické práce a navrhli udeliť:

I. KATEGÓRIA – AUTORI DO 15 ROKOV
A. SAMOSTATNÉ FOTOGRAFIE
Cena bez poradia:
neudelené
Čestné uznanie:
Simona Hésková V klobúku sa skrýva
Filip Sekera Moje kruhy

B. DIPTYCH
Cena bez poradia:
Aya Belyerdouh V sieti
Filip Sekera Jeseň v mARTine
Čestné uznanie:
Sára Bahnová Lietajúce taniere

II. KATEGÓRIA – AUTORI OD 15 DO 25 ROKOV
A. SAMOSTATNÉ FOTOGRAFIE
Cena bez poradia:
Richard Puss Cesta životom
Benjamín Šátor Úsmev, Pocity v metre, Hlad v metre
Čestné uznanie:
Lenka Viskupová List
Petronela Zemková Pohľad do duše

B. DIPTYCH
Cena bez poradia:
Matej Družbacký Prádlo, Vnútroblok
Samuel Družbacký Čln, Zábradlie
Lea Pestún Kamošky na výlete
Čestné uznanie:
Neudelené

III. KATEGÓRIA – AUTORI NAD 25 ROKOV

A. SAMOSTATNÉ FOTOGRAFIE
Cena bez poradia:
Oľga Benešová Nečakaný nález
Ján Galo Horizont, Keď zapadlo slnko
Andrej Perička Opar eufórie
Čestné uznanie:
Zuzana Bobkovičová Zvedavý lúč
Mária Fodorová Impresia, Cesta do neznáma, Moderná jaskynná kresba
Zdenka Hamarová Neviditeľné bariéry
Vojtech Hank Baltické more 7 hodín ráno 4°C, Soľné jazero
Dáša Sládková Hra so slnkom

B. DIPTYCH
Cena bez poradia:
Ján Baracka Raňajky na terase, obed na pláži
Zuzana Bobkovičová Ľadohorie
Lucia Morávková Pár kotúľov
Čestné uznanie:
Veronika Bahnová Človek v dave a človek mimo davu za oknami,
Slávka Janáková Vinyl a lampa
Dáša Sládková Ráno

C KATEGÓRIA – CYKLY A SERIÁLY

Cena bez poradia:
Peter Jánoška Mesto duchov III – V
Ľubomír Jarábek Zlomená duša I – III
Ernest Koppon Voda života I – V
Čestné uznanie:
Ján Baracka Univerzálna mierka – telo I – III
Lucia Morávková Letohrátky I- IV
Richard Puss Nečakaná návšteva 2,3,4

D KATEGÓRIA –EXPERIMENT

Cena bez poradia:
Stanislav Fehér Skalica je pjekné mesto / fotoalbum/
Petra Gajdošová Non-humanoidný nadrealizmus I – IV
Rastislav Laufík Na dvore I, II
Čestné uznanie:
Radoslav Pokovič Mesto a ľudia 2,3,4,6,7,8 /dvojexpozícia/

Odborná porota uskutočnila výber fotografií, zostavila výstavnú kolekciu v počte 104 fotografických prác od 45 autorov. Pred vernisážou výstavy sa konal od 15.30 do 17.00 hod. odborný rozborový seminár s porotcami pre zúčastnených autorov tohto krajského kola.

„Fotografia je umenie, ktoré umožňuje každému zachytiť a vyjadriť svoju jedinečnú perspektívu na svet. Veríme v to, že pre neprofesionálnych fotografov, ktorí fotia s láskou a nadšením, je každá snímka výsledkom radosti z tvorivého procesu. Dvadsiaty ôsmy ročník súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja, je toho dôkazom.
Ako porota sme mali neľahkú úlohu, vybrať tie najlepšie práce. Naši kolegovia na regionálnych kolách odviedli dobrú prácu a ku nám poslali to najlepšie. Vyberali to najlepšie z najlepšieho. Tento proces zahŕňal hodnotenie najmä originality a kreatívneho prístupu k zobrazovaným témam a čiastočne aj technickej kvality. Ako porota sme sa snažili spravodlivo hodnotiť rôznorodosť prác a umožniť viacerým autorom získať zaslúžené uznanie za ich tvorbu. Aj keď niektoré ceny neboli udelené, čestné uznania a ocenenia bez udania poradia poskytli priestor na ocenenie širokého spektra talentovaných účastníkov.
Každá fotografia, bez ohľadu na to, či bola ocenená alebo nie, je unikátnym vyjadrením umeleckého výrazu a vnímania autora. Súťaž, do ktorej sme sa pustili, bola nielen príležitosťou na prezentáciu talentu, ale aj na objavovanie rôznorodosti a hĺbky významov, ktoré fotografické diela dokážu priniesť. Sme vďační za každú fotografickú prácu, ktorá sa stala súčasťou tejto výstavy. Sú to práve vaše fotografie v Záhorskom osvetovom stredisku, ktoré vytvárajú fascinujúcu mozaiku ľudských skúseností a estetických prejavov. Nech táto výstava inšpiruje nie len vás pokračovať ďalej po tvorivej ceste, ale aj ďalších ľudí, aby v sebe našli odvahu a odhodlanie vyjadriť svoj jedinečný pohľad na svet prostredníctvom fotografie.“
/Peter Lančarič – príhovor z katalógu AMFO 2024 TRNAVSKÝ KRAJ/

Všetky ocenené fotografie postupujú do celoštátneho kola, ktorého organizátorom je Turčianske kultúrne stredisko v Martine a jeho vernisáž sa uskutoční 25. októbra 2024 v Slovenskej národnej knižnici v Martine.

Súčasťou súťažnej výstavy AMFO TTSK 2024 boli tento rok ako sprievodný program prednášky Petra LančaričaJozefa Sedláka z Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave k publikáciám Peter Lančarič – Portrét, Kristína Svitok Mayerová/Eva Kramara Jonisová – LuminografiaJozef Sedlák – Fotomontáž. Mnohé tieto publikácie dostali ocenení autori ako cenu v tomto ročníku krajskej súťaže. Ďalšou bola prednáška Šimon Lupták – CAMERA OBSCURA s predstavením tvorby autora alternatívnych historických techník – camera obscura, lithprint, gumotlač, mokrý koloidový proces či sabatierov efekt. Jednu z technik CAMERA OBSCURA – DIERKA NAMIESTO OBJEKTÍVU sme si mohli so Šimonom Luptákom skúsiť na rovnomennom fotografickom workshope nasledujúci deň v sobotu 15. 5. 2024 formou zakladania filmu, hľadaním námetov, laborovaním s dĺžkou expozície i vyvolávaním negatívov za pomoci lektora.

Súťažnú výstavu AMFO TTSK 2024 finančne podporilo Národné osvetové centrum v Bratislave, Trnavský samosprávny kraj, COOP Jednota Senica, firma ZONER s.r.o.FOTOMATERIAL.SK. Za kultúrny program k vernisáži výstavy ďakujeme Základnej umeleckej škole v Senici, menovite žiakom Karolíne Mihelovej, Alžbete Morávkovej, Kristíne Wágnerovej a pedagógom Mgr. Kataríne Kružíkovej, Mgr. art. Radoslave Lackovičovej, Mgr. Ondrejovi HluchémuJane Gálovej.

Výstava 28. ročníka súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja – AMFO TTSK 2024 je otvorená od 14. júna do 31. júla 2024 v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici, v pracovných dňoch od 7.30 do 16.00 hod.

Tomáš Jurovatý

pdfAMFO 2024 TTSK – katalóg [5MB]
 
 
 

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA


autor: TV SEN