RIZIKOVÉ SPRÁVANIE MLÁDEŽE A PREVENCIA

RIZIKOVÉ SPRÁVANIE MLÁDEŽEZáhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci s Fondom na podporu umenia (FPU) pripravili odborné vzdelávanie na tému – Rizikové správanie mládeže a prevencia.

Podujatie bolo určené pre školských psychológov, výchovných poradcov, učiteľov základných a stredných škôl, zamestnancov centier voľného času a centier pedagogicko-psychologického poradenstva, ale aj pre všetkých tých, ktorých zaujíma problematika rizikového správania mládeže.

Vzdelávanie prebiehalo nielen na teoretickej úrovni, ale aj formou aktívneho sociálneho učenia a nácvikom aktivít využiteľných priamo v praxi.
Veľmi nás potešil záujem zo strany základných a stredných škôl, odborných pracovísk a komunitných centier. Zloženie účastníkov bolo skutočne pestré a svoje zastúpenie tu mali mnohé mestá a obce z nášho regiónu, ale aj mimo neho.

Problematika rizikového správania mládeže je veľmi aktuálna, predovšetkým v tomto náročnom období. Tejto téme sa preto budeme venovať aj ďalej a už dnes pre vás pripravujeme ďalšie zaujímavé podujatia.

PhDr. Andrea Rysová, PhD.

 

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA