Podujatia 2024

ČO VIEŠ O HVIEZDACH 2024

V pondelok 25. marca 2024 sa v priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici zišli mladí nadšenci a priaznivci astronómie z okresov Senica a Skalica na regionálnom kole XXXIV. ročníka vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“, aby si spoločne v súťažnom zápolení zmerali svoje vedomosti z oblastí všeobecnej astronómie, astrofyziky,…
Čítať viac

HURBANOV PAMÄTNÍK 2024 – okres Senica

Motivujúce, inšpiratívne a obohacujúce bolo stretnutie recitátorov a členov divadelných kolektívov na okresnej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy a v tvorbe divadiel poézie – 56. Hurbanovom pamätníku. Súťaž sa uskutočnila 4. apríla 2024 v ZUŠ v Senici a jej vysokou úrovňou bola milo prekvapená odborná porota i všetci zúčastnení….
Čítať viac

HURBANOV PAMÄTNÍK 2024 – okres Skalica

Umenie interpretácie literárnych textov prezentovalo 26. marca 2024 vo Františkánskom kláštore v Skalici 18 detských recitátorov a 8 študentov stredných škôl, ktorí súťažili v okresnej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy Hurbanov pamätník. V kategórii divadiel poézie sa do Hurbanovho pamätníka zapojilo divadlo Studňa zo…
Čítať viac

METODIKA VÝUČBY ĽUDOVÉHO TANCA V DETSKÝCH FOLKLÓRNYCH SÚBOROCH – Šaštín-Stráže

Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko v Senici, Mesto Šaštín-Stráže a Základná umelecká škola Jany Kocianovej srdečne pozývajú vedúcich a členov detských folklórnych zoskupení pôsobiacich v okresoch Senica a Skalica na tvorivú dielňu k detskému ľudovému tancu Metodika výučby ľudového tanca v detských folklórnych súboroch. Metodické stretnutie…
Čítať viac

VÝBEROVÉ KONANIE – 2024/00/30

Trnavský samosprávny kraj v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa kultúrneho zariadenia: Riaditeľ Záhorského osvetového strediska Číslo výberového konania: VK – 2024/00/30. Bližšie informácie získate…
Čítať viac

NAVŠTÍVTE VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ NÁHLIKOVA SENICA 2024

Slávnostným vyhodnotením, vernisážou v piatok 15. marca 2024 bol otvorený 64.. ročník regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica – Náhlikova Senica 2024 vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici. Náhlikova Senica 2024 je regionálnym kolom 52. ročníka celoštátnej postupovej súťaže…
Čítať viac

HURBANOV PAMÄTNÍK 2024 – obvody Skalica, Holíč

Obvodné súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy detí Hurbanov pamätník pokračovali 12. marca 2024 v Skalici a 14. marca 2024 v Holíči. Zapojilo sa do nich 50 recitátorov z okresu Skalica. Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom súťaží je Národné osvetové centrum v Bratislave. Obvodné súťaže pripravilo Záhorské…
Čítať viac

NÁHLIKOVA SENICA 2024 – pozvánka

Vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici sa v piatok 15. marca 2024 o 17.00 hodine uskutoční vernisáž 64. ročníka regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica – Náhlikova Senica 2024, ktorú pripravilo Záhorské osvetové stredisko Senica v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja….
Čítať viac