Archív autora: Jaroslava Slezáková

PREDNÁŠAM , TEDA SOM… II.

Vzdelávacie podujatie k umeleckému prednesu detí a mládeže pokračovalo 15. novembra 2022 v divadelnej sále ZUŠ v Senici tvorivou dielňou „Prednášam, teda som…“. Tentokrát bolo zamerané na interpretáciu textu, prácu s výrazovými prostriedkami, výstavbu umeleckého prednesu. Účastníci boli oboznámení s kritériami hodnotenia umeleckého prednesu a rozbor…
Čítať viac

ĽUBOMÍR MIČA – VCHÁDZANIE DO KRAJINY

Senickej verejnosti známy výtvarník Ľubomír Miča prezentuje svoju najnovšiu maliarsku tvorbu na autorskej výstave v Záhorskom osvetovom stredisku. Jej slávnostná vernisáž sa uskutočnila 8. septembra 2022 za početnej účasti hostí, príbuzných a priateľov autora. Výstavu s názvom Vchádzanie do krajiny v spolupráci s vystavujúcim umelcom…
Čítať viac

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2022 – Dunajská Streda

Do 3. júna 2022 je možné pozrieť si v Žitnoostrovskom múzeu v Dunajskej Strede súťažnú výstavu neprofesionálnej výtvarnej tvorby Trnavského kraja Výtvarné spektrum 2022. Medzi vystavujúcimi autormi sú aj výtvarníci z okresov Senica a Skalica, víťazi regionálnej súťaže Výtvarná Senica – Libuša Csernáková z Gbiel,…
Čítať viac