AMFO TTSK 2023 – pozvánka

AMFO TTSK 2023 – súťažná výstava neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja

Trnavský samosprávny krajZáhorské osvetové stredisko v Senici je usporiadateľom 27. ročníka krajskej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja AMFO TTSK 2023. Súťaž je postupová – trojstupňová – ocenení a odporučení autori odbornou porotou z regionálnych kôl súťaže postúpili do krajského kola súťaže a následne do celoštátneho kola súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby – AMFO 2023.

Prihlásení autori súťažia so svojimi fotografickými prácami v troch základných skupinách: v skupine autorov do 15 rokov, v skupine autorov od 15 do 25 rokov a v skupine dospelých autorov – nad 25 rokov, pričom v každej skupine sa súťaží v kategóriách čiernobiela fotografia a farebná fotografia. Bez rozlíšenia veku sú kategórie cykly a experiment.

Do tohtoročného 27. ročníka krajskej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO TTSK 2023 postúpilo 50 autorov – fotografov Trnavského kraja. Predložené fotografické práce posudzovala porota odborníkov, umeleckých fotografov a pedagógov z Bratislavy Mgr. art. Petra Cepková, ArtD., Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD., a doc. Mgr. art.Jozef Sedlák, ktorí rozhodli udeliť diplomy, ceny a čestné uznania.

Slávnostné otvorenie výstavy, vyhlásenie výsledkov a udeľovanie cien sa uskutoční 23. júna 2023 o 17.00 hodine v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici. Pre účastníkov súťaže je v rámci výchovno-vzdelávacej časti podujatia pripravený o 15.00 hodine odborno-rozborový seminár s lektormi – členmi poroty. Po vernisáži o 18.00 hod. si môžete vypočuť prednášku OBRAZY V DIALÓGU s podtitulom Umelecká sila fotografického diptychu s prednášajúcou Mgr. Evou Jonisovou, PhD.

Výstava je sprístupnená verejnosti do 21. júla 2023 vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici. Otvorená je v pracovných dňoch od 7.30 do 16.00 hodiny. Hlavným partnerom a odborným garantom 27. ročníka súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja AMFO TTSK 2023 je Národné osvetové centrum v Bratislave. Súťažná výstava sa realizuje finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja, Jednoty COOP Senica, firmy ZONER s.r.o., FOTOMATERIAL.SK a firmy Pavol Moško – FILM LABÁK.

Tomáš Jurovatý