KROJE A VÝŠIVKY NA OSVETE

V máji sa osvetové stredisko v Senici zaplnilo ľudovými krojmi z okolitých dedín, vyšívanými obrazmi a obrusmi. Výstavu Tradičná ľudová výšivka na Záhorí sme otvorili 28. apríla za účasti žien z OZ Petrus z Prietrže, ktoré zapožičali kroje a pripravili expozíciu. Ženy, ktoré si ešte pamätajú, ako sa oblieka do kroja, o tom prišli porozprávať a zaspomínať si na svojich predkov. Krojové súčasti dopĺňali fotografie prietržského ľudového odevu počas rôznych sviatkov roka. Súčasťou výstavy boli aj keramické figúrky v kroji z rôznych kútov regiónu, ktoré vyrobila a maľovala pani Silvia Konečná.

Počas trvania výstavy prebiehali tvorivé dielne pre žiakov prvého stupňa základných škôl, na ktorých si mohli vyskúšať základy vyšívania. Či už deti držali ihlu v ruke prvýkrát, alebo to boli skúsenejší „výšivkári“, všetci sa niečo nové naučili. V niektorých sme možno vzbudili záujem o tieto, už málo populárne, ručné práce a vzídu z nich umelci či krajčíri.

Výstava však zaujala aj staršiu generáciu a návštevníci si zaspomínali na detstvo, na svojich starých rodičov, dedinský život. 22. mája sa ešte v rámci výstavy konalo úvodné stretnutie nadšencov, ktorí sa venujú ľudovému odevu v okolí Senice. Účelom stretnutia bol výskum kroja senického typu a jeho rozličností v obciach: Kunov, Čáčov, Prietrž, Rovensko… Ďakujeme všetkým, ktorí zapožičali svoje krojové dedičstvo či iné exponáty na výstavu a poďakovanie patrí pani Jablonickej z OZ Petrus, ktorá venovala nemálo svojho času tejto výstave.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Bc. Anna Stromková