NÁHLIKOVA SENICA 2023 – vyhodnotenie

63. ročník regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica – Náhlikova Senica 2023 bol otvorený vernisážou zúčastnených autorov v piatok 24. marca 2023 o 17.00 hod v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici. Náhlikova Senica 2023 je regionálnym kolom 51. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2023, ktorej vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Do 63. ročníka regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica – Náhlikova Senica 2023 sa tento rok prihlásilo 29 autorov s celkovým počtom 159 fotografických prác. V skupine autorov do 15 rokov sa prihlásilo 6 autorov, v skupine od 15 do 25 rokov 3 autorky a v skupine nad 25 rokov 20 autorov. Z celkového počtu bolo 74 samostatných fotografií, 17 fotografických prác, v kategórii diptych, 12 súborov v kategórii cykly a seriály v počte 47 fotografií. V kategórii experimant boli prihlásené do súťaže 4 fotografie.

Odborná porota v zložení Mgr. art. Zuzana Pustaiová, ArtD., doc. Mgr. art.. Jozef Sedlák, ArtD., a Mgr. Eva Jonisová, PhD. odborne posúdili a zhodnotili predložené fotografické práce a navrhli udeliť ceny a čestné uznania, ktoré získali:

I.VEKOVÁ SKUPINA – AUTORI DO 15 ROKOV

A. KATEGÓRIA: SAMOSTATNÉ FOTOGRAFIE
Cena bez poradia
Chiara Kovačičová Ľudské mravenisko, Z výšav do diaľav
Čestné uznanie
Andrej Sokol Život na zámok, Za plotom
Barbora Sokolová Tajomná…, V korune stromu

B. KATEGÓRIA: DIPTYCH
Cena bez poradia
Júlia Plešová Vnímam 1, 2

II. VEKOVÁ SKUPINA – AUTORI OD 15 DO 25 ROKOV

A. KATEGÓRIA: SAMOSTATNÉ FOTOGRAFIE
Cena bez poradia
Zdenka Hamarová Duša, Telo
Čestné uznanie
Dominika Páleníková g je 0
Natália Valachovičová Last Of Us

B. KATEGÓRIA: DIPTYCH
Cena bez poradia
Zdenka Hamarová Memento 1, 2

III. VEKOVÁ SKUPINA – AUTORI NAD 25 ROKOV

A. KATEGÓRIA: SAMOSTATNÉ FOTOGRAFIE
Cena bez poradia
Lucia Morávková Nerušte moje kruhy, V hmle, Láska je krehká
Andrej Perička Bŕŕŕ, K vašim službám madam
Tomáš Tóbik Gúľanie I, II, IV
Čestné uznanie
Miroslava Viskupová Únik, Pozorujeme sliepočky – leto u babky
Roman Malec Mnísi, Pokoj
Ľubomír Jarábek Pominuteľnosť času, Umlčaná múza
Stanisla Fehér Hlbiny
Natália Bieliková Samuraj

B. KATEGÓRIA: DIPTYCH
Cena bez poradia
Andrej Perička Entropia 1,2, Entropy 1,2

Čestné uznanie
Stanislav Fehér Adorácia
Ľubomír Jarábek Žena dvoch tvárí
Tomáš Tóbik Tvár 1, 2

C. KATEGÓRIA: CYKLY A SERIÁLY
Cena bez poradia
Lucia Morávková Ses3
Čestné uznanie
Dáša Sládková Dotyky 2, 3, 4, 5

D. KATEGÓRIA: EXPERIMENT
Čestné uznanie
Dáša Sládková Oheň, Voda, Zem a Vzduch

Odborná porota uskutočnila výber fotografií na výstavu – zostavila výstavnú kolekciu v celkovom počte 75 fotografií od 29 autorov.

„AMFO v roku 2022 oslávilo päťdesiat rokov svojej existencie. Je to úctihodný vek, ktorý so sebou prináša aj čerstvý vietor. Rovnako ako v živote aj v tvorbe dochádza priebežne k mnohým zmenám, ktoré človeka posúvajú. Toto neobišlo ani AMFO. V aktuálnom ročníku došlo najmä k zrušeniu kategórií čiernobielej a farebnej fotografie. V období, keď sa medzi amatérskymi fotografmi zriedka naskytne nadšenec tradičného analógového zväčšovania fotografií v tmavej komore bolo toto členenie už dávno neopodstatnené. V súčasnosti by sme ju mali označovať skôr za monochromatickú fotografiu, keďže všetky snímky vznikajú primárne vo farbnej škále a až následne sú konvertované do čiernobielych odtieňov. Farba i monochróm majú svoje opostatnenie a pri každej práci je iné. Ak si to téma a námet vyžaduje je prirodzené, že autori siahnu po čiernobielej alebo farebnej fotografii. Ide o formálnu stránku, ktorá neurčuje kvalitu výslednej fotografie. Raz je farba potrebná, iná snímka si vyžaduje jej potlačenie.“

/Zuzana Pustaiová – príhovor z katalógu Náhlikova Senica 2023/

Pred vernisážou sa uskutočnil odborný rozborový seminár, kde porotcovia zhodnotili fotografie súťažiacich a snažili sa poukázať na možnosti tvorby do budúcna i vysvetlenie a obhájenie výberu ocenených prác.

V rámci kultúrneho programu na vernisáži sa nám spevom predstavili žiačky Základnej umeleckej školy v Senici Klára Žáková, Katarína SadloňováDaniela Rybnikárová pod vedením účiteľky Mgr. Anny Praskačovej.

Organizátorom Náhlikovej Senice 2023 je Trnavský samosprávny krajZáhorské osvetové stredisko v Senici. Sponzorom podujatia bol COOP Jednota Senica. Výstava je otvorená od 24. marca do 14. apríla 2023 vo výstavnej sále Záhorského osvetového strediska v Senici, v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hodiny.

Bc. Tomáš Jurovatý

pdf

Katalóg NÁHLIKOVA SENICA 2023 [18MB]

 

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA


autor: TV SEN