AMFO TTSK 2022 – vyhodnotenie

AMFO TTSK 2022Výstava fotografií AMFO TTSK 2022 v Záhorskom osvetovom stredisku

Po roku opäť zavítala krajská výstava neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja – AMFO TTSK 2022 do Senice v podobe už 26. ročníka. Vernisáž výstavy sa konala vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska v piatok 24. júna 2022. Vyhlasovateľom a odborným garantom AMFO – celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby je Národné osvetové centrum v Bratislave, ktoré vyhlásilo tento rok už jubilejný 50 ročník súťaže.

Do 26. ročníka súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja – AMFO TTSK 2022 postúpilo z regionálnych kôl 53 autorov so 198 fotografickými prácami. Z toho vo vekovej skupine nad 25 rokov 33 autorov, v skupine autorov od 15 do 25 rokov 8 autorov a vo vekovej kategórii do 15 rokov 12 autorov. Z celkového počtu bolo 28 čiernobielych fotografií, 58 farebných fotografií, 18 súborov v kategórii cykly a seriály v počte 68 fotografií. V kategórii experiment postúpilo do krajského kola 16 fotografických prác.

Odborná porota v zložení: predsedníčka Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD, a členovia doc. Mgr. art. Jozef Sedlák, ArtD. a Mgr. Peter Lančarič, PhD. odborne posúdili a zhodnotili na zasadnutí poroty konanej dňa 25. mája 2022 v Záhorskom osvetovom stredisku predložené fotografické práce a navrhli udeliť:

I. veková skupina: autori do 15 rokov
A. kategória: čiernobiela fotografia
cena bez poradia
Jakub Briestenský • Na horách
Victoria Fornicola Ohrablo • Polička, Trhlina, Za oknami
Sebastian Roy • Mraučací tablet, Žuvačka je hudba, Srdce je aj v polievke

čestné uznanie
Eliška Mičková • Až raz budem…
Laura Pestún • Čiernoočko, Mozaika

B. kategória: farebná fotografia
cena bez poradia
Eliška Mičková • Pohľad do minulosti
Sebastian Roy • Palacinková ruka
Filip Sekera • Sekera I

čestné uznanie:
Victoria Fornicola Ohrablo • Hlavičky, Lov, Zima
Tobias Podolský • Konečne zima 1, 2, 3

II. veková skupina: autori od 15 do 25 rokov
A. kategória: čiernobiela fotografia
cena bez poradia neudelené
čestné uznanie neudelené

B. kategória: farebná fotografia
cena bez poradia
Katarína Hrabušová • V poli I, II, III
Richard Puss • Krivka, Proti prúdu
Lenka Viskupová • V inej dimenzii

čestné uznanie:
Zdenka Hamarová • Zrelá krása

III. veková skupina: autori nad 25 rokov
A. kategória: čiernobiela fotografia
cena bez poradia
Peter Jánoška • Autizmus, Karanténa
Dáša Sládková • Nezabudni I
Tomáš Tóbik • Život stromu 1, 2

čestné uznanie:
Matúš Benian • Obrazy Rumunska
Ľubomír Jarábek • Etüde 1, 2

B. kategória: farebná fotografia
cena bez poradia
Oľga Benešová • Svetlo spomienok I, II
Radovan Jamrich • Haja, Korisť
Lucia Kuklišová • Cesta

čestné uznanie:
Ján Baracka • Bola tu MM
Zuzana Ignačáková • Roztopašné čajky, Speváci
Andrej Perička • Nič ma nezastaví, Túžba
Dáša Sládková • Ella

Bez rozlíšenia veku
C. kategória: Cykly a seriály
cena bez poradia
Michal Krištof • Nebeské tance 1-4
Laura Pestún • Štruktúra 1-5
Roman Tibenský • Spomienky 24, 25, 26, 27, 28

čestné uznanie:
Oľga Benešová • Neistá 1, 2, 4, 5
Jozef Čechvala • Hra na slepú babu 1, 2, 3, 5
Milan Marônek • Industrial I-IV
Peter Orlický • V objatí zimy 1-3

Bez rozlíšenia veku
D. kategória: Experiment
cena bez poradia
Ján Baracka • Zlý úkryt
Zuzana Bobkovičová • Svetlo a tieň – V plameni, Svetlo a tieň – Za oponou, Svetlo a tieň – Závoj
Veronika Sekerová • Život chrobáka 1-5

čestné uznanie:
Peter Jánoška • SCI FI, Hra farieb
Viliam Procházka • Vchod 2
Sebastian Roy • Pekný, Ruka je priehľadná

Odborná porota uskutočnila výber fotografií, zostavila výstavnú kolekciu v počte 126 fotografických prác od 53 autorov. Pred vernisážou výstavy sa konal od 15.30 do 17.00 hod. odborný rozborový seminár s porotcami pre zúčastnených autorov tohto krajského kola.

Všetky ocenené fotografie postupujú do celoštátneho kola, ktorého organizátorom je Turčianske kultúrne stredisko v Martine a uskutoční sa v mesiaci november 2022 v Slovenskej národnej knižnici v Martine.

Výstava 26. ročníka súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja – AMFO TTSK 2022 je otvorená od 24. júna do 31. júla 2022 v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici, v pracovných dňoch od 7.30 do 16.00 hod.

Súťažnú výstavu AMFO TTSK 2022 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, realizuje sa s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja, Jednoty COOP Senica, ZONER s.r.o. a FOTOMATERIAL.SK. poďakovanie patrí aj Strednej odobornej škole podnikania v remeslách a službách Senica a speváčke Silvii Kováčovej za kultúrny program na vernisáži výstavy.

Tomáš Jurovatý

katalóg AMFO TTSK 2022 [5MB]

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA


autor: TV SEN