KTO NÁS CHRÁNI 2022 – vyhodnotenie

KTO NÁS CHRÁNIPo dvojročnej prestávke mali opäť možnosť žiaci základných škôl, základných umeleckých škôl a špeciálnych škôl v okrese Senica, zapojiť sa do výtvarnej súťaže Kto nás chráni. Poslaním súťaže, ktorú tradične vyhlasuje na konci školského roka Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ v Senici, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senici a realizuje Záhorské osvetové stredisko v Senici, je podnietiť deti k bezpečnému správaniu sa, predchádzaniu úrazov, kriminality, ale i ďalších negatívnych javov. Pred prichádzajúcimi prázdninami je táto téma mimoriadne aktuálna. Deti zobrazovali na výkresoch činnosť polície, záchranárov, zdravotníkov, hasičov zo svojho pohľadu, preto sú obrázky mimoriadne zaujímavé a hodnotné.

Z osemdesiatich ôsmich zaslaných prác, vybrala odborná porota v zložení výtvarníčka Mgr. art. Eliška Šefčíková, Mgr. Vladimíra Bahnová z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v SeniciStanislava Dávideková z Okresného úradu Senica šestnásť prác. Autori ocenených prác si prevzali cenu a diplom v utorok 14. júna v priestoroch Domu kultúry v Senici.

Ocenení:

I. kategória – I. stupeň základných škôl
Bôrik Samuel – ZŠ V. P. Tótha Senica
Černeková Michaela – ZŠ Komenského Senica
Deščíková Katarína – CVČ Senica
Kalková Miriam – ZŠ Sobotište
Konečný Lukáš – ZŠ s MŠ Cerová
Senko Matúš – ZŠ s MŠ Štefanov
Šuranský Jakub – ZŠ Smrdáky

II. kategória – II. stupeň základných škôl
Fíbyová Sofia – ZŠ Borský Mikuláš
Macková Aneta – ZŠ s MŠ Štefanov

III. kategória – špeciálne školy
Daniel Vladimír – Špeciálna základná škola Šaštín-Stráže
Jurásek Nikolaj – Spojená škola Senica
Petrík Jozef – Spojená škola Senica

IV. kategória – základné umelecké školy
Lackovič Sebastián – ZUŠ Senica
Morávková Eliška – ZUŠ Senica
Pálková Adriana – ZUŠ Senica

Návrh na plagát
Hrúzová Nikolka – ZŠ V. P. Tótha Senica

Mgr. Nina Gurínová

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA