SLOVENSKÁ KRONIKA 2022

Celoštátna súťaž zameraná na tvorbu kroník, monografií obcí a miest v Slovenskej republike.

Termín: 13. 10. 2022

Miesto konania: Slovenská národná knižnica v Martine

Do súťaže sa môžete prihlasovať na webovej stránke Národného osvetového centra v Bratislave prostredníctvom odkazu https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/slovenska-kronika/ v časti „Chcem sa prihlásiť“.

Prihlasovací systém je spustený do 15. 7. 2022 vrátane.
V prípade nejasností, prosím, kontaktujte pani Mgr. Luciu Adorno Trusinu, 02/204 71 291, lucia.trusina@nocka.sk.

pdfSLOVENSKÁ KRONIKA 2022 – propozície