AMFO 2022 – pozvánka

AMFO 2022Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici je usporiadateľom 26. ročníka krajskej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja AMFO TTSK 2022. Súťaž je postupová – trojstupňová – ocenení a odporučení autori odbornou porotou z regionálnych kôl súťaže postúpili do krajského kola súťaže a následne do celoštátneho kola súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby – AMFO 2022.

Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast jednotlivcov a kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti amatérskej fotografickej tvorby. Ďalšími cieľmi sú vyhľadávanie talentovaných tvorcov a zároveň vytváranie priestoru na rozvoj umeleckej tvorivosti a technickej zdatnosti detí, mládeže i dospelých z rôznych regiónov Slovenska, na prezentáciu diel rôzneho tematického a žánrového zamerania, na porovnanie ich umeleckej a technickej úrovne, ako aj poskytnutie možnosti prezentácie, vzájomnej konfrontácie a inšpirácie pre všetkých záujemcov o tento druh tvorby prostredníctvom výstav, seminárov a hodnotiacich diskusií.

Prihlásení autori súťažia so svojimi fotografickými prácami v troch základných skupinách: v skupine autorov do 15 rokov, v skupine autorov od 15 do 25 rokov a v skupine dospelých autorov – nad 25 rokov, pričom v každej skupine sa súťaží v kategóriách čiernobiela fotografia a farebná fotografia. Bez rozlíšenia veku sú kategórie cykly a experiment.

Do tohtoročného 26. ročníka krajskej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2022 postúpilo 53 autorov – fotografov Trnavského kraja. Predložené fotografické práce posudzovala porota odborníkov, umeleckých fotografov a pedagógov z Bratislavy Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD., doc. Mgr. art.Jozef Sedlák, ArtD. a Mgr. Peter Lančarič, PhD. z Trnavy, ktorí rozhodli udeliť diplomy, ceny a čestné uznania.

Slávnostné otvorenie výstavy, vyhlásenie výsledkov a udeľovanie cien sa uskutoční 24. júna 2022 o 17.00 hodine v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici. Pre účastníkov súťaže je v rámci výchovno-vzdelávacej časti podujatia pripravený o 15.30 hodine odborno-rozborový seminár s lektormi – členmi poroty.

Výstava je sprístupnená verejnosti do 31. júla 2022 vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici. Otvorená je v pracovných dňoch od 7.30 do 16.00 hodiny. Tohtoročný 26. ročník súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja AMFO TTSK 2022 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a realizuje sa i s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja, Jednoty COOP Senica, firmy ZONER s.r.o. a FOTOMATERIAL.SK.

Tomáš Jurovatý