PREDSTAVENIE KNIHY „ZUBNÉ LEKÁRSTVO V SENICI A NA ZÁHORÍ“

Zubné lekárstvo v Senici a na ZáhoríV stredu 8. júna 2022 sa v historických priestoroch Múzea Senica uskutočnilo predstavenie knihy s názvom „Zubné lekárstvo v Senici a na Záhorí“, spojené s prezentáciou miestnej histórie o zubnom lekárstve. Autorkou publikácie je senická zubná lekárka Jana Gašparová.

V úvode kultúrneho podujatia sa prihovorila návštevníkom riaditeľka Záhorského osvetového strediska v Senici Ľubica Krištofová, ktorá oboznámila prítomných s významom prezentovanej publikácie pre zachovanie histórie o zubnom lekárstve v meste Senica.

Ďalej sa už slova ujala autorka – doktorka Jana Gašparová, ktorá divákov sprevádzala históriou zubného lekárstva v našom meste ústne aj prostredníctvom dobových fotografií a dokumentov. Jej výklad začal priblížením potreby vzniku zubného lekárstva ako profesie, hľadaním vhodnej látky, ktorá by zmierňovala bolesť pacientov pri zubných zákrokoch, vytvorením vysokých škôl, na ktorých sa vyučovalo zubné lekárstvo, a tiež históriou vzniku samotných zubárskych pomôcok – zubnej vŕtačky či zubného kresla. Prednáška pokračovala predstavením historického prierezu rozvoja zubného lekárstva v meste Senica z hľadiska organizačného, priestorového i personálneho, o ktorý sa v začiatkoch zaslúžili zubní lekári Jan Röhlich, Viliam Jäger, Margita Veslárová, neskôr tiež doktori Huťa, Pinček, Hlávek, Králik, Hercegh, Brichtová, Repáň, Gašparová a mnohí ďalší, ktorých mená sú pre úplnosť uvedené v autorkinej publikácii Zubné lekárstvo v Senici a na Záhorí. O dosiahnutých úspechoch a technickom pokroku, ku ktorým patrila najmä výstavba moderného stomatologického pracoviska v Senici, svedčia mnohé návštevy stomatológov z iných okresov či udelený titul „zlatá brigáda socialistickej práce III. stupňa“. Napokon, záver prezentácie patril kultúrnemu a športovému životu samotných zubných lekárov, ku ktorému patrilo najmä amatérske herectvo, karate, stolný tenis, futbal (členstvo vo futbalovom mužstve Polikliniky Senica) či turistika (turistický oddiel TJ Turista – Zdravotník Senica).

V závere podujatia poďakovala autorke senická zubná lekárka Oľga Guzyová, ktorá vyslovila srdečné a úprimné uznanie za vzniknuté autorské dielo o histórii zubného lekárstva, ale aj za dlhoročný prínos doktorky Jany Gašparovej pre zubnú ambulantnú prax v Senici.

Kultúrne podujatie organizačne zabezpečili Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci s Múzeom Senica.

Mgr. Miroslav Koprla, PhD.

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA


autor: TV SEN