Podujatia 2021

NÁHLIKOVA SENICA 2022 – vyhlásenie súťaže

Vyhlásenie amatérskej fotografickej súťaže Náhlikova Senica 2022 Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici vyhlasuje regionálnu súťaž amatérskej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica – Náhlikova Senica 2022. Regionálna súťaž je súčasťou jubilejného 50. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej…
Čítať viac

ČAROVNÝ ODKAZ VIANOC 2021 – vyhodnotenie

Výtvarná a literárna detská súťaž s tematikou Adventu a Vianoc má v Záhorskom osvetovom stredisku už svoju dlhoročnú tradíciu. Deti ani v tomto roku nezaháľali a poslali mnoho prekrásnych prác. Do svojich kresieb, malieb, básní a príbehov pretavili nielen svoje vnímanie vianočných sviatkov a tradícií, ale aj svoje…
Čítať viac

VÝTVARNÁ SENICA 2021/2022

Na Výtvarnej Senici ocenia 15 autorov Záhorské osvetové stredisko v Senici pravidelne každoročne vyhlasuje a organizuje regionálnu postupovú súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby okresov Senica a Skalica s názvom Výtvarná Senica. Súťaž je súčasťou celoštátnej súťažnej výstavy Výtvarné spektrum.   Do 56. ročníka Výtvarnej Senice sa…
Čítať viac

ODPADÁČIK 2021 – vyhodnotenie

Záhorské osvetové stredisko v Senici vyhlásilo v októbri tradičnú detskú tvorivú súťaž s environmentálnou tematikou „Odpadáčik alebo fantázia z odpadu“. S výzvou spracovať už zdanlivo nepotrebný materiál – odpad a vdýchnuť mu nový život sa popasovali deti z materských škôl a žiaci zo základných a spojených škôl v okresoch Senica…
Čítať viac

JAROSLAV ŽIAK – Hrdinovia

Vo štvrtok 11. novembra 2021 sa uskutočnilo v Dome kultúry v Senici otvorenie autorskej výstavy Jaroslava Žiaka s názvom „Hrdinovia“. Kolekcia šestnástich čiernobielych fotografií ponúka návštevníkom krehké prepojenie smutnej minulosti so súčasnosťou, kedy sa vnímanie neľahkého osudu jednotlivca premieňa do bytostného stelesnenia pojmu hrdina….
Čítať viac

MALÁ KRAJSKÁ SCÉNICKÁ ŽATVA 2021

Do Malej krajskej scénickej žatvy, postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla dospelých Trnavského kraja, sa 8. októbra v Divadle Jána Palárika v Trnave zapojilo aj Záhorácke divadlo zo Senice. Kategóriu Prúdy súčasného divadla s inscenáciou Svatuškár vyhralo, získalo 1. miesto a postup na celoštátnu postupovú súťaž…
Čítať viac

HOLLÉHO PAMӒTNÍK 2021

Krajská súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, sa uskutočnila 23. a 24. 9. 2021 v Západoslovenskom múzeu v Trnave. Súťaže sa zúčastnilo aj 15 recitátorov z okresov Senica a Skalica, víťazov okresných súťaží Hurbanovho pamätníka. Odborné poroty z nich ocenili sedem: 1. miesto a postup na celoštátnu súťažnú prehliadku Hviezdoslavov Kubín Ema…
Čítať viac