ČAROVNÝ ODKAZ VIANOC 2021 – vyhodnotenie

Výtvarná a literárna detská súťaž s tematikou Adventu a Vianoc má v Záhorskom osvetovom stredisku už svoju dlhoročnú tradíciu. Deti ani v tomto roku nezaháľali a poslali mnoho prekrásnych prác. Do svojich kresieb, malieb, básní a príbehov pretavili nielen svoje vnímanie vianočných sviatkov a tradícií, ale aj svoje často krát veľmi úprimné a skromné želania.

Do súťaže sa zapojilo spolu 26 materských, základných a špeciálnych škôl z okresov Senica a Skalica. Porota, ktorej predsedom bol Štefan Orth, pedagóg Základnej umeleckej školy v Senici, vybrala spoločne vo všetkých kategóriách 22 prác bez určenia poradia. Všetkým oceneným srdečne blahoželáme.

Výstavu zo zaslaných prác si môžete pozrieť: TU

OCENENÍ AUTORI:
Výtvarná časť
I. kategória – materské školy
Balgová Juliana – MŠ Vrádište
Berníková Viktória – MŠ Holíč Lúčky
Danišová Adelka – MŠ Častkov
Dvorská Eliška – MŠ Holíč Lúčky
Neuročná Hana – MŠ L. Novomeského Senica
Novák Tobias – MŠ Petrova Ves
Sedláčková Klára – MŠ Dr. Clementisa Skalica

II. kategória – I. stupeň ZŠ
Babjarová Zara – ZŠ Borský Mikuláš
Jochová Sára – ZŠ s MŠ J. Mudrocha Senica
Klímová Tereza – ZŠ Komenského Senica
Michalčík Matej – ZŠ V.P. Tótha Senica
Mikulková Romana – ZŠ Strážnická Skalica
Zaviš David – ZŠ Prievaly

III. kategória – II. stupeň ZŠ
Bilovská Nikoleta – ZŠ s MŠ Unín
Krutá Karin – ZŠ Strážnická Skalica
Poláková Ivona – ZŠ Komenského Senica

IV. kategória – špeciálne školy
Jarábek Adam – Spojená škola Senica
Masrnová Kristína – Spojená škola Senica

Poeticko – prozaická časť
kategória – I. stupeň ZŠ
Šajdík Martin – ZŠ Borský Mikuláš

kategória – II. stupeň ZŠ
Fíbyová Sofia – ZŠ Borský Mikuláš
Gachová Kristína – ZŠ Lakšárska Nová Ves
Hasáková Lucia –ZŠ Borský Mikuláš

Mgr. Nina Gurínová