ZLATÁ PODKOVA, ZLATÉ PERO, ZLATÝ VLAS 2021

Celoslovenskú súťaž v umeleckom prednese slovenskej rozprávky Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas v Rimavskej Sobote vyhrala v III. kategórii recitátorka Klárka Jurášová zo ZUŠ v Senici, ktorú do súťaže pripravovala pedagogička Mgr. art. Linda Petráková, ArtD.

Tešíme sa z úspechu, ďakujeme za krásnu reprezentáciu nášho mesta a regiónu a Klárke i jej pani učiteľke srdečne blahoželáme!

 

Klárka Jurášová