BENIAKOVE CHYNORANY 2021

Beniakove ChynoranyVýberové kolo Slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany pre Trnavský a Bratislavský kraj sa uskutočnilo 9. novembra 2021 vo V-klube v Bratislave. Zapojili sa doň študentky zo ZUŠ v Senici Petra SimonováDaniela Rybnikárová. Peťka získala za svoj prednes v I. kategórii 1. miestoDanielka v II. vekovej kategórii 2. miesto. Obe dievčatá postúpili do celoslovenskej súťaže, ktorá sa uskutoční v dňoch 3. – 5. 12. 2021 v rodisku významného slovenského básnika Valentína Beniaka v Chynoranoch. Do súťaže recitátorky pripravovala pedagogička Mgr. art. Linda Petráková, ArtD.

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v celoštátnej súťaži!