FOTOKLUB

KONZULTÁCIE DIEL PRED VSTUPOM DO SÚŤAŽE NÁHLIKOVA SENICA 2024

Dňa 3 2. 2024 od 9.00 do 15.00 hod. prebiehali v Záhorskom osvetovom stredisku konzultácie diel s odborníkom v oblasti fotografie k regionálnej súťaži AMFO 2024/NÁHLIKOVA SENICA 2024 s Mgr. art. Lenkou L. Lukačovičovou ArtD. z VŠVÚ v Bratislave. Konzultácie pred vstupom do súťaže sú realizované na základe propozícií…
Čítať viac

OBJEKTÍV 2014 – VÝSTAVA FOTOKLUBU ZOS

Vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici bola 21. novembra o 17,00 hod. vernisážou širokej verejnosti sprístupnená v poradí už štvrtá výstava fotografií členov fotoklubu pri ZOS Objektív 2014. Výstavu otvorila RNDr. Ľubica Krištofová, riaditeľka ZOS v Senici. Predstavila 18 vystavujúcich autorov a ich tvorbu,…
Čítať viac