KONZULTÁCIE DIEL PRED VSTUPOM DO SÚŤAŽE NÁHLIKOVA SENICA 2024

Dňa 3 2. 2024 od 9.00 do 15.00 hod. prebiehali v Záhorskom osvetovom stredisku konzultácie diel s odborníkom v oblasti fotografie k regionálnej súťaži AMFO 2024/NÁHLIKOVA SENICA 2024Mgr. art. Lenkou L. Lukačovičovou ArtD. z VŠVÚ v Bratislave. Konzultácie pred vstupom do súťaže sú realizované na základe propozícií k 52. ročníku celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby – AMFO 2024, vydaných Národným osvetovým centrom v Bratislave.

Konzultácie slúžia na motiváciu k účasti a podporenie tvorivého procesu autorov a autoriek. Pomáhajú pri zorientovaní sa pred vstupom do súťaže a prihlásení fotografií do jednotlivých súťažných kategórií či sa už jedná o samostatné fotografie, diptych, cykly a seriály, prípadne experiment. V tomto ročníku aj s ohľadom na odporúčanú tému, ktorou je TELO.
Do regionálnej súťaže amatérskej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica – Náhlikova Senica 2024, sa môžete prihlásiť do 20. februára 2024.

Tomáš Jurovatý

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA


autor: ZOS