VÝTVARNÁ SENICA 2024 – výsledky

I. veková skupina (autori vo veku od 15 do 25 rokov)

KATEGÓRIA B – KRESBA A GRAFIKA

ocenenie udelené nebolo

 

II. veková skupina (autori vo veku nad 25 rokov)

KATEGÓRIA A – MAĽBA

Diplom a cena
Jana Hajdinová, Smrdáky za komplexnosť výtvarnej výpovede (Madona, Oddych na lúke…, V záhrade, Kolekcia šperkov)

Štefánia Haramachová, Štefanov za poetickú inšpiráciu japonskou krajinou a kompozíciu Múza (Krajina Japonsko, Múza)

Gabriela Rehušová, Senica za krajinomaľbu (Cesta u Kutálkov, Polia)

Miloslav Šimek, Kuklov za výtvarnú geometriu architektúry (Zimné ráno v Bad Hofgasteine, Námestie v Bad Hofgasteine, Námestie v Bad Hofgasteine II., Krampus)

Čestné uznanie a cena
Eliška Markovičová, Senica za zaujímavý opis krížovej cesty v Tatrách (Tatranská krížová cesta)

Lucia Morávková, Senica za portréty krajinných prvkov (Krajina pod hladinou, Za dedinou, Pokoj)

Monika Sabo, Cerová za diela Ticho, Vo vetre myšlienok a kompozíciu Myslím, že sa všetci zbláznili

Kamila Učníková, Skalica za dramatickú maľbu krajiny (Jesenná nálada, Emócie pri vode)

Anna Žáková, Senica za dielo Ruže vo váze

 

KATEGÓRIA B – KRESBA A GRAFIKA

Diplom a cena
Michal Kinder, Kúty za diela Prvá ilustrácia z neexistujúcej knihy a Druhá ilustrácia z neexistujúcej knihy

Čestné uznanie a cena
Vladimír Jánošík, Jablonica za kolekciu satirických kresieb (Satirické kresby I. – V.)

Zuzana Ťulák Krčmáriková, Senica za kolekciu koláží (Tolerancia 1. – 2., (non)SEN$1. – 2., V čase)

 

KATEGÓRIA C – PRIESTOROVÁ TVORBA

Diplom a cena
Peter Pollák, Kopčany za plastické stvárnenie mikrosveta (Kobylka – žardiniéra, Modlivka – žardiniéra)

Jaroslava Slezáková

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA