Podujatia

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ AMFO TTSK 2024 V ZOS JE OTVORENÁ

Krajská výstava neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja – AMFO TTSK 2024 má tento rok už 28. ročník, ktorý je súčasťou 52. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby. Jej vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave. Vernisáž výstavy sa konala…
Čítať viac

RIZIKOVÉ SPRÁVANIE MLÁDEŽE A PREVENCIA

Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci s Fondom na podporu umenia (FPU) pripravili odborné vzdelávanie na tému – Rizikové správanie mládeže a prevencia. Podujatie bolo určené pre školských psychológov, výchovných poradcov, učiteľov základných a stredných škôl, zamestnancov centier voľného času a centier pedagogicko-psychologického poradenstva,…
Čítať viac

BESEDOVALI SME O KNIHE TRADIČNÁ KUCHYŇA ZÁHORIA

6. júna sa v Záhorskom osvetovom stredisku stretli nadšenci etnológie i gastronómie na besede o knihe Tradičná kuchyňa Záhoria z pera slovenského etnológa Mojmíra Benžu. Na úvod stretnutia zahral Maxík Bartal na heligónke a navodil príjemnú atmosféru. Po príhovore riaditeľky Záhorského osvetového strediska Ľubice Krištofovej, autor…
Čítať viac

AMFO TTSK 2024 – pozvánka

Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici je usporiadateľom 28. ročníka krajskej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja AMFO TTSK 2024. Súťaž je postupová – trojstupňová – ocenení a odporučení autori odbornou porotou z regionálnych kôl súťaže postúpili do krajského kola…
Čítať viac

VÝCHOVA K OBČIANSTVU – workshop

Chcete objaviť nové metódy výučby tém občianskej spoločnosti? Chcete vedieť, ako vysvetliť zložité témy dneška mladej generácii a študentom? Pridajte sa k nám na inšpiratívny workshop, ktorý je špeciálne určený pre učiteľov spoločenskovedných predmetov na stredných školách a staňte sa súčasťou našej vzdelávacej komunity….
Čítať viac

POLITICKÉ VEDY V MODERNOM SVETE – ConfPoli2024

Záhorské osvetové stredisko v Senici sa v spolupráci s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne zapojilo do organizácie 2. medzinárodnej vedeckej konferencie POLITICKÉ VEDY V MODERNOM SVETE (ConfPoli2024). Na vedeckom podujatí participujú aj ďalšie partnerské pracoviská, ako napríklad Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, The European Centre of…
Čítať viac