Podujatia 2015

FOLKLÓRNA TVORIVÁ DIELŇA 2015

V predposlednú októbrovú sobotu realizovalo Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Senici v Spoločenskom dome Kunov  folklórnu tvorivú dielňu s názvom Metodika výučby ľudového tanca v detských folklórnych súboroch. Zúčastnilo sa jej dvadsaťpäť frekventantov, vedúcich a členov detských folklórnych súborov  z…
Čítať viac

TIMRAVINA STUDNIČKA 2015

TIMRAVINA STUDNIČKA regionálna súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy ZUŠ Senica 28. 10. 2015 I .kategória 1. miesto   Liliana Horňáková   ZŠ Senica, Komenského ul. 2. miesto   Andrea Krátka   ZŠ A. Radlinského Kúty 3. miesto   Emanuel Závodný   ZUŠ Senica II. kategória 1.miesto   Saskia Likeová   ZUŠ Senica…
Čítať viac