TIMRAVINA STUDNIČKA 2015


TIMRAVINA STUDNIČKA
regionálna súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy
ZUŠ Senica 28. 10. 2015

I .kategória
1. miesto   Liliana Horňáková   ZŠ Senica, Komenského ul.
2. miesto   Andrea Krátka   ZŠ A. Radlinského Kúty
3. miesto   Emanuel Závodný   ZUŠ Senica

II. kategória
1.miesto   Saskia Likeová   ZUŠ Senica
2. miesto   Natália Svatá    ZUŠ Senica
3. miesto   Petra Simonová   ZUŠ Senica

III. kategória
1.miesto   Adam Praskač    ZUŠ Senica
2. miesto   Diana Šedivá    ZUŠ Senica
3. miesto   Samuel Hasák    ZŠ Borský Mikuláš

IV. kategória
1.miesto   Klára Madunická   SOŠ Jozefa Čabelku Holíč
2. miesto    Martin Hrevuš    ZUŠ Senica
3. miesto   Laura Krenťochová   Gymnázium L. Novomeského Senica
3. miesto   Kristína Oslejová   ZUŠ Senica

V. kategória
1. miesto   Eliška Gáfriková   Senica


BLAHOŽELÁME!