FOLKLÓRNA TVORIVÁ DIELŇA 2015

ZOS-SENICA_FOLKLORNA-TVORIVA-DIELNA-KUNOV-2015

V predposlednú októbrovú sobotu realizovalo Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Senici v Spoločenskom dome Kunov  folklórnu tvorivú dielňu s názvom Metodika výučby ľudového tanca v detských folklórnych súboroch. Zúčastnilo sa jej dvadsaťpäť frekventantov, vedúcich a členov detských folklórnych súborov  z miest a obcí Brodské, Borský Mikuláš, Holíč, Senica.

Lektorkou tvorivej dielne bola  Mgr. art. Lenka Šútorová Konečná , ArtD., umelecká vedúca FS Ekonóm, režisérka, skúsená folklóristka , choreografka, organizátorka,  členka porôt. Účastníci mali možnosť dozvedieť sa teoretickou i praktickou formou nové metódy spôsobu výučby ľudových tancov v detských folklórnych súboroch oproti tradičným spôsobom vedenia nácviku v detských folklórnych súboroch. Taktiež základné informácie z typológie tancov a spôsobe ich spracovania v scénických výstupoch.

Podujatie pripravilo ZOS v Senici v rámci metodickej pomoci detským folklórnym súborom v regióne za účelom ich tvorivého rastu a vzdelávania s podporou príspevku Ministerstva kultúry SR.