ZAČIATKY S KINOFILMOM

 Základy čiernobielej analógovej fotografieV Záhorskom osvetovom stredisku v rámci vzdelávania prebiehal v mesiacoch júl až december roku 2020 fotografický workshop zameraný skôr na technickú stránku vyvolávania negatívneho kinofilmu pod názvom Základy čiernobielej analógovej fotografie. Na stretnutiach sa účastníci oboznámili v teoretickej časti so základnou históriou vzniku fotografie,  s ukážkami prác známych fotografov, popísaním a vysvetlením procesu vyvolania filmového negatívu, postupu práce,  základmi chemických vlastností a reakcií; fyzikálnych vplyvov na vyvolávanie. V praktickej časti pristúpili k samotnému založeniu filmu do fotoaparátu a predstaveniu základných nastavení expozície podľa expozičného trojuholníka, keďže nastavenie citlivosti ISO mali všetci rovnakú pri použití identického filmu Ilford HP5/400.  Témy na tomto workshope neboli určené a každý z účastníkov si našiel predmet svojho záujmu sám a nafotil dva filmy po 36 políčkach. Treba dodať, že nie vždy išlo všetko podľa predstáv a vzhľadom na použitú techniku fotografických prístrojov, ktorú si účastníci priniesli či im bola zapožičaná /PENTAX ME Super, SMENA 8M, LEICA M6, Kiev 4 či Praktika MTL 5B/ a oboznamovaní sa s ňou nebolo každé jedno políčko exponované správne. Cieľom bolo zoznámenie sa s problematikou analógovej fotografie, aby si každý vyskúšal tento proces. Preto bola dôležitá samostatná práca a individuálny prístup ku každému účastníkovi.

„V tvorivej dielni “Začiatky čiernobielej analógovej fotografie” sme sa zamerali na vyvolanie 35mm kinofilmu značky HP5 plus Ilford (400ISO) nafoteného analógovým fotoaparátom tradičnou metódou vyvolaním v tanku pomocou vývo­jky a ustaľovača. Použili sme práškovú vývojku Fomadon Excel, ktorej hlavnou zložkou je Sodium tetraborate decahydrate, Trisodium nitrilotriacetate a Dimezone S. Vyvolávací čas v tejto kombinácii bol 8,5 min. Potom sa negatív prepláchol čistou vodou a ustálil. A to 10 minút prípravkom Fomafix, ktorý je univerzálny pre filmy aj papiere a jeho hlavnou zložkou je ammonium thiosulphate. Neskôr sme už negatívy oskenovali a spracovali digitálnou formou. Na workshope sa zúčastnil deviati fotografi, pričom každý mal k dispozícii 2 kusy 36 obrázkových kinofilmov. Tému si vybral každý podľa vlast­ných preferencií. Účastníci sa aktívne zapojili do tvorby a procesu, vyskúšali si tajomstvo a mystériu vzniku obrazu, zažili očakávanie čo bude na vyvolanom filme.“ 

/Lujza Marečková – Základy s kinofilmom, katalóg zahŕňajúci priebeh a fotografie účastníkov workshopu/

Fotografický workshop Základy čiernobielej analógovej fotografie prebiehal pod vedením lektorky MgA. Lujzy Marečkovej. Výstupom je výstava fotografií, ktorá bola plánovaná vo výstavnej sále mestského úradu vo Velkých Pavloviciach /ČR/ a katológ k nej, ktorý nesie názov Začiatky s kinofilmom. Z dôvodu pandemickej situácie sa budeme snažiť zrealizovať výstavu v tomto roku. Jej náhradou je na webových stránkach Záhorského osvetového strediska v Senici a Mesta Velké Pavlovice /ČR/ zverejnený v online podobe sumarizujúci katalóg fotografických diel vytvorených účastníkmi tvorivej dielne. Jej účastníkmi sú 9 fotografi Fotoklubu pri ZOS Senica a z Velkých Pavlovíc: Hanka Bálková, Janis Janák, Ľubomír Jarábek, Tomáš Jurovatý, Dominika Kováčová, Ľubica Krištofová, Branislav Mosný, Tomáš Tóbik a Jana Vondrová.

Fotografický workshop Základy čiernobielej analógovej fotografie a jeho výstup, výstavu fotografií Začiatky s kinofilmom organizoval Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici spolu s Fotoklubom pri ZOS SenicaMestom Velké Pavlovice /ČR/, z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia.

Tomáš Jurovatý

pdfZáklady čiernobielej analógovej fotografie – katalóg
[7 MB]
 
 

autor: ZOS