ŽITNOOSTROVSKÉ PASTELKY 2021

     Žitnoostrovské pastelky sú medzinárodnou súťažou výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku určenou pre najmenšie výtvarné talenty. V tomto roku sa uskutoční ich XXII. ročník. Zapojiť sa doň môžu deti materských škôl a ZUŠ do 7 rokov veku. Záštitu nad podujatím prevzal župan Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.

     Do súťaže Žitnoostrovské pastelky sa každoročne zapája veľa detí z rôznych krajín sveta. Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu organizátori predĺžili termín možnosti zasielania prác do 26. 2. 2021.

     Súťaž má 4 kategórie: I. A – deti do 5 rokov, materské školy, I. B – deti do 5 rokov, ZUŠ, II. A – deti od 6 do 7 rokov, materské školy, II. B – deti od 6 do 7 rokov, ZUŠ. Do súťaže môžete poslať výtvarné práce, ktoré neboli doteraz prihlásené do inej súťaže alebo použité na iné účely. Každá práca musí byť na zadnej strane označená nálepkou napísanou na počítači a nálepka musí obsahovať tieto údaje: meno a priezvisko autora, vek autora, názov diela, adresu odosielajúcej organizácie, meno a priezvisko pedagóga, e-mailovú adresu, domácu adresu autora. Minimálny formát výtvarných prác je A3, technika maľba, kresba. Téma je ľubovoľná a počet zaslaných prác nie je obmedzený.

     Do súťaže neposielajte menšie formáty, koláže a prelepené obrázky a ani kolektívne práce. Základné umelecké školy prosíme neposielať práce detí, ktoré sú už žiakmi základných škôl. Do prác nezaraďujte takzvané rozprávkové postavy z populárnych animovaných či komixových seriálov. Prihlásené práce sa autorom nevracajú.

     Odborná porota vyberie výtvarné práce na ocenenia bez určenia poradia, poradie a vecné ceny pre víťazov sú rovnocenné. Z vybraných prác bude zostavená kolekcia na výstavu, výstava bude v Žitnoostrovskom múzeu v Dunajskej Strede. K výstave bude vydaný farebný katalóg.

    Ak máte záujem zapojiť sa do Žitnoostrovských pasteliek 2021, posielajte svoje výtvarné práce priamo do ústredného kola súťaže na adresu: Žitnoostrovské osvetové stredisko, ul. Biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda, najneskôr do 26. februára 2021.

Jaroslava Slezáková

Žitnoostrovské pastelky