DEŇ ASTRONÓMIE 2021 ONLINE

DEŇ ASTRONÓMIE 2021 ONLINEPri príležitosti Medzinárodného dňa hvezdární a planetárií sa uskutočňujú podujatia naprieč planetáriami a hvezdárňami po celom svete. Realizujú sa rôzne aktivity, prednášky, či výstavy so zľavneným, prípadne bezplatným vstupom. Hvezdáreň v Sobotišti nie je výnimkou. Každoročne si mladí astronómovia pod vedením predsedu MO SZA Sobotište, RNDr. Svetozára Štefečka pripravujú prednášky na rôzne témy.

Po druhýkrát sa vzhľadom na okolnosti záujemcovia o hviezdnu oblohu nestretli spoločne v priestoroch hvezdárne v Sobotišti, ale v sobotu 13. marca online, z prostredia svojich domovov. Nič to však nezmenilo na fakte, že všetci priaznivci si mohli vypočuť päť pútavých a veľmi zaujímavých prednášok.

Úvodná prednáška patrila predsedovi MO SZA Sobotište, RNDr. Svetozárovi Štefečkovi, ktorý previedol účastníkov jarnou oblohou. S druhou prednáškou sa predstavila študentka Gymnázia L. Novomeského v Senici, Tamara Ambrová. Tamara priblížila planétu Urán, ktorá bola objavená pred 240 rokmi. O výskume Slnka, jeho polárnych oblastí prostredníctvom sondy Solar Orbiter porozprával poslucháč STU v Bratislave, Matúš Nečas. Dozvedieť ste sa mohli o slnečnom vetre, prečo Slnko mení každých 11 rokov magnetické pole, alebo či slnečné počasie môže ovplyvniť Zem. Štvrtou v poradí bola prednáška Janky Švrčkovej, poslucháčky Univerzity Karlovej v Prahe. Janka si pripravila prednášku o teórii relativity. Blok astronomických prednášok uzatvoril najmladší z prednášajúcich, Marek Baňárek, ktorý navštevuje ZŠ v Sobotišti. Marek porozprával o asteroide Bennu a misii naň.

Organizátori si pripravili netradičný záver. Bodku za podujatím dal svojím cestopisným rozprávaním Ing. Peter Hollý, ktorý sa nedávno vrátil z Kanady. Účastníkom porozprával o prírodných krásach tejto krajiny.

Ak Vás zaujala niektorá z tém, záznam z podujatia je prístupný na FB stránke: Hvezdáreň Sobotište.

Deň astronómie pripravili Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici, MO SZA Sobotište, Slovenská astronomická spoločnosť. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Mgr. Nina Gurínová

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA


zdroj: Facebook