AMFO 2019 – vyhodnotenie

AMFO23. ročník AMFO Trnavského kraja

V tomto roku realizuje Trnavský samosprávny krajZáhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci so Záhorským múzeom v Skalici v poradí už 23. ročník súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja „AMFO 2019“, ktorého vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum v Bratislave.

Prihlásení autori súťažia so svojimi fotografickými prácami v troch základných skupinách: v skupine autorov do 16 rokov, v skupine autorov od 16 do 21 rokov a v skupine dospelých autorov – nad 21 rokov, pričom v každej skupine sa súťaží v kategóriách: čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia fotografií bez rozlíšenia veku. Tento rok pribudla nová kategória bez rozdielu veku a to Cykly a seriály.

Do tohtoročného 23. ročníka krajskej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2019 postúpilo 48 autorov – fotografov Trnavského kraja s 201 fotografickými prácami. Z toho v skupine (autori nad 21 rokov) 33 čiernobielych fotografií, 62 farebných fotografií a 5 multimediálnych prezentácií od 33 autorov. V skupine (autori od 16 do 21 rokov) 1 čiernobiela a 12 farebných fotografií od 6 autorov, v skupine (autori do 16 rokov) spolu 18 čiernobielych a 13 farebných fotografií od 9 autorov. Z toho v novej kategórii Cykly a seriály bolo predložených 17 prác v počte 62 fotografií. Predložené fotografické práce posudzovala porota odborníkov, umeleckých fotografov a pedagógov z Bratislavy Mgr. art. Petra Cepková, ArtD., Mgr. Rudolf Lendel a doc. MgA. Jozef Sedlák, ktorí rozhodli udeliť diplomy, ceny a čestné uznania.

I. kategória – autori do 16 rokov
Čiernobiela fotografia
Diplom a cena:
1. miesto Sebastian Roy, Trnava
2. miesto René Filip, Senica
3. cena- Lea Pestún, Trnava

Čestné uznanie
Filip Kalka, Koválov
Adam Hutta, Kúty
Maté Németh, Velké Blahovo

Farebná fotografia
Diplom a cena:
1. miesto René Filip, Senica
2. miesto Sebastian Roy, Senica
3. miesto- Janis Janák, Senica

Čestné uznanie
Lea Pestún, Hrnčiarovce nad Parnou

II. kategória – autori od 16 do 21 rokov
Čiernobiela fotografia bez ocenenia

Farebná fotogradia
Diplom a cena:
1. cena- Viktória Suchánová, Trstín

III. kategória – autori nad 21 rokov
Čiernobiela fotografia
Diplom a cena
1. miesto Vladimír Chrenko, Trnava
2. miesto Karol Belas, Piešťany
3. miesto Tomáš Bilka, Senica

Čestné uznanie
Matúš Benian, Galanta
Ján Baracka, Rakovice
Veronika Bahnová, Smolenice

Farebná fotografia
Diplom a cena
1. miesto Slávka Janáková, Senica
2. miesto Viliam Procházka, Trnava
3. miesto Tomáš Tóbik, Senica

Čestné uznanie
Tomáš Bilka, Senica
Stanislav Fehér, Skalica
Csaba Szabó, Dunajská Streda
Ján Baracka, Rakovice

Kategória Cykly a seriály
Diplom a cena:
1. miesto Lucia Kuklišová, Senica
2. miesto Ľubomír Jarábek, Senica
2. miesto Peter Orlický, Trnava
3. miesto Iveta Tóthová, Častkov

Čestné uznanie:
Veronika Bahnová, Smolenice
Balázs Szarka, Mostová
Karol Belas, Piešťany
Lenka Adamčíková Kostolanská, Trnava
Ján Hromek, Senica

Kategória Multimediálne prezentácie
Diplom a cena:
1. miesto neudelené
2. miesto Milan Marônek, Trnava
3. miesto Karol Belas, Piešťany

Čestné uznanie
Peter Babka, Biely Kostol
Tomáš Bilka, Senica

Slávnostné otvorenie výstavy s kultúrnym programom, v ktorom vystúpil hudobník Marián Mikuš, vyhlásenie výsledkov a udeľovanie cien sa uskutočnilo 7. júna 2019 o 17.00 hodine v Záhorskom múzeu v Skalici. Pre účastníkov súťaže sa konal o 15.30 hodine odborno-rozborový seminár s lektormi – členmi poroty.

Výstava je sprístupnená verejnosti do 30. júna 2019 vo výstavných priestoroch Záhorského múzea v Skalici. Otvorená je v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hodiny, v sobotu od 10.00 do 14.00 hodiny, v nedeľu od 14.00 do 18.00 hodiny.

Tohtoročný 23. ročník súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja AMFO 2019 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a realizuje sa s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja, COOP Jednoty Senica a tlačovej agentúry ghsudio..

Bc. Tomáš Jurovatý
ZOS Senica

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA