KTO NÁS CHRÁNI 2019 – vyhodnotenie

KTO NÁS CHRÁNINa záver školského roka Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci s Okresným policajným zborom v Senici zorganizovalo detskú výtvarnú súťaž „Kto nás chráni“. Cieľom tejto súťaže je podnietiť deti k bezpečnému správaniu sa, predchádzaniu úrazov, dopravných nehôd, k prevencii kriminality, drogových závislostí a iných negatívnych javov. Do súťaže sa zapojilo 82 autorov zo základných, základných umeleckých a špeciálnych škôl z okresu Senica.

Porota v zložení Vladimíra Bahnová – Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senici, Stanislava DavidekováOkresný úrad v Senici a predseda poroty Štefan Orthpedagóg základnej umeleckej školy vybrali zo všetkých prác 15 na ocenenie.

 

Autori vybraných prác si prevzali cenu a diplom 10. júna v priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici.

Ocenení:
I.kategória – I.stupeň ZŠ
Beňa Oliver – ZŠ V.P.Tótha, Senica
Ferenčičová Kristína – ZŠ Prievaly
Havlová Klára – ZŠ V.P.Tótha, Senica
Hyžová Aneta – ZŠ Komenského, Senica
Machová Nela – ZŠ Smrdáky
Sijková Zuzana – ZŠ Čáry

II.kategória – II.stupeň ZŠ
Bernátová Markéta – ZŠ V.P.Tótha, Senica
Danihelová Klaudia – ZŠ Sadová, Senica
Hamplová Sofia – ZŠ Šaštín – Stráže
Malík Lukáš – ZŠ Komenského, Senica

III.kategória – špeciálne školy
Burián Kristián – Spojená škola Senica

IV.kategória – základné umelecké školy
Beňa Marek – ZUŠ Kúty
Slováková Jasmína – ZUŠ Šaštín – Stráže
Valičeková Diana – ZUŠ Senica

Návrh na plagát
Nemčeková Terézia – ZUŠ Senica

Mgr. Nina Gurínová
Záhorské osvetové stredisko v Senici

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA