KTO NÁS CHRÁNI 2019 – vernisáž


foto: Tomáš Jurovatý